Адаптація навчання політологів запитам та потребам ринку праці

Студенти спеціальності 052 Політологія факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії нині проходять навчальну та виробничу практики. Основні завдання практики – застосування набутих теоретичних знань у практичній політичній діяльності, розвиток умінь і навичок аналітичної і дослідницької діяльності, опрацювання та інтерпретація різноманітної інформації.

Викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін приділяють значну увагу адаптації навчання політологів запитам та потребам ринку праці, залученню до навчального процесу потенційних роботодавців.

30 червня 2020 року відбулася онлайн-зустріч студентів спеціальності Політологія з керівником Дослідницької групи Proof Analytics Костянтином Донченком, який розповів про особливості діяльності цієї структури. Основні напрями діяльності Proof Analytics пов’язані з маркетинговими дослідженнями, певна частина – з вивченням різних аспектів політичного життя, насамперед передвиборчих процесів.

Костянтин Анатолійович зосередив свою увагу на політичних питаннях. І для кандидатів на владні посади, і для звичайних громадян дуже важливо мати об’єктивну картину щодо очікувань виборців, справжнього рейтингу політичних сил, реалістичності виборчих програм політиків, їхньої відповідності актуальним потребам суспільства. Тому на ринку політичних послуг справді є попит на отримання такої інформації. Це означає, що є потреба і у відповідних фахівцях. Реалізувати зазначені завдання можуть лише спеціалісти з політологічною освітою, які володіють міцними теоретичними знаннями і розвинутими практичними навичками.

Костянтин Анатолійович також зазначив, що діяльність сучасного політолога ґрунтується на практичних аналітичних та дослідницьких уміннях, тому на формування названих вище вмінь має бути спрямована освітня підготовка студентів спеціальності Політологія.

Дякуємо дослідницькій групі Proof Analytics та її керівнику за проведену зустріч і надану інформацію щодо вдосконалення освітнього процесу.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: