Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2018

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2018
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України 11 ENG
Семенов А. О., Кожушко Г. М., Сахно Т. В. Вплив передпосадкового УФ-опромінення на розвиток і продуктивність картоплі 18 ENG
Цвей Я. П., Тищенко М. В., Філоненко С. В. Моніторинг забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у ланці зернобурякової сівозміни у виробничих умовах 23 ENG
Тищенко В. М., Гусенкова О. В., Шандиба В. В. Рівень формування, мінливість та генетичні зв’язки кількісних ознак сортів та селекційних ліній пшениці озимої 31 ENG
Цехмейструк М. Г., Шеляків В. О., Шевніков М. Я., Литвиненко О. С. Вплив строків сівби на урожайність сортів сої 35 ENG
Цвей Я. П., Тищенко М. В., Герасименко Ю. П., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. Обробіток ґрунту, добрива та продуктивність цукрових буряків 42 ENG
Кована О. О., Тарасова В. В., Мулюкіна Н. А. Вплив ЕМ-препаратів на агробіологічні та технологічні показники сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» 48 ENG
Жуков О. В., Пономаренко С. В. Просторово-часова динаміка урожайності зернових та зернобобових культур у Полтавській області 55 ENG
Маренич М. М., Юрченко С. О., Баган А. В., Єщенко В. М. Формування продуктивності сортів пшениці озимої під дією гумінових речовин 63 ENG
Білявська Л. Г., Васецький Ю. П., Пилипенко О. В., Білявський Ю. В., Діянова А. О. Високоадаптивний сорт сої Аквамарин 67 ENG
Ткачук В. П., Саюк О. А., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Павлюк І. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на забур’яненість посівів польових культур 70 ENG
Гарбар Л. А., Яцишина Т. П., Самолюк О. П. Вплив удобрення на перезимівлю ріпаку озимого 74 ENG
Телепенько Ю. Ю. Порівняльна оцінка посухостійкості сортів ожини (Rubus L.) в умовах західного Лісостепу України 78 ENG
Штугеревич В. С. Ефективність позакореневого застосування стимулятора росту «4R Foliar сoncentrate» на посівах ячменю ярого 83 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Молчанова А. В. Біоіндикаційна оцінка впливу місць видалення відходів на стан навколишнього природного середовища 88 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Войтенко С. Л. Вплив інбридингу різних ступенів на живу масу свинок та їх власну продуктивність 93 ENG
Колісник О. І., Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. Характеристика організаційно-технологічних умов при утриманні м’ясних корів абердин-ангуської породи в стійловий період без використання приміщень 97 ENG
Гиря В. М., Метлицька О. І., Усачова В. Є., Бондаренко О. М. Зв’язок поліморфізмів генів РLIN і MC4R з відгодівельними якостями свиней 101 ENG
Підпала Т. В., Крамаренко О. С., Зайцев Є. М. Продуктивні, відтворювальні та адаптаційні властивості корів голштинської породи різних ліній 108 ENG
Петрушко М. П., Кабасова І. О. Взаємозв’язок типу вищої нервової діяльності з роботоздатністю спортивних коней групи конкуру 112 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Корчан Л. М., Корчан М. І., Приходько Ю. О. Стетофонендоскоп для групової аускультації тварин 115 ENG
Євстаф’єва В. О., Єресько В. І. Сезонна динаміка капіляріозу гусей 119 ENG
Євстаф’єва В. О., Назаренко О. С. Біологічні особливості сезонної динаміки Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000) в умовах Полтавської області 122 ENG
Мельничук В. В. Морфологічні та метричні особливості нематод Haemonchus contortus (Rudolphi 1803) Cobb 1898, виділених від овець (Ovis aries Linnaeus, 1758) 126 ENG
Щербакова Н. С., Передера С. Б., Передера Ж. О., Щербаков Є. А. Зміни у законодавстві України щодо призначення судово-ветеринарних експертиз та порядку залучення експертів 132 ENG
Локес-Крупка Т. П., Канівець Н. С., Деренчук Ю. І., Крилевець Ю. В. Значення дієтотерапії за лікування свійських котів, хворих на гепатит 135 ENG
Кравченко С. О., Боброва В. В. Ультрасонографічні зміни за гострих та хронічних запалень підшлункової залози у свійських котів 138 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Олійник О. О. Особливості добору субстратів для адаптації рослин-регенерантів троянди ефіроолійної до умов in vivo 143 ENG
Молчанова А. В. Технiчна характеристика Полтавського полiгону ТПВ і стан грунту та повiтря населених місць 147 ENG
Макеєва О. В. Екологічне обґрунтування формування регіональної екологічної мережі для визначення напрямків функціонування прирічкових зон. Теорія і практика 150 ENG
Федяєва А. С. Удосконалення умов утримання кнурів закордонної селекції, вплив моціону на виробництво сперми 153 ENG
ЮВІЛЕЇ
Аранчій В. І., Опара М. М. Людина щирої душі й великого серця (до 75-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Екологічної академії наук України Віктора Микитовича Писаренка) 156  
ВТРАТИ НАУКИ
Полупан Ю. П., Войтенко С. Л., Полупан Н. Л. Неординарна особистість, закохана в тваринництво (світлій пам’яті І. В. Гузєва) 158  
     
Аннотации 160  
Аnnotations 168  
 
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2018