Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2019

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2019
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Гангур В. В., Сахацька В. М. Мікробіологічна активність ґрунту за різних способів обробітку 13
Шевніков Д. М. Формування врожайності пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та мікробіологічних препаратів в умовах Лівобережного Лісостепу 20
Маслійов С. В., Коржова Н. О., Ярчук І. І., Люклянчук В. Ф. Вплив різних видів мінерального живлення на ріст і розвиток ячменю ярого в зоні Степу України 28
Подгаєцький А. А., Коваленко В. М., Гнітецький М. О. Уміст сухої речовини в бульбах потомства від беккросування та схрещування сортів картоплі 36
Маренич М. М., Капленко В. О., Коба К. В., Голуб О. Р. Особливості управління врожайністю кукурудзи в умовах нестійкого зволоження 43
Лихочвор В. В., Андрушко М. О. Вплив норм висіву гороху на елементи структури та врожайність зерна 51
Ляшенко В. В., Лотиш І. І., Тараненко А. О., Крикунова В. Ю., Кундиус К. О. Вплив азотних добрив на урожайність та якість насіння сої 58
Тараненко С. В., Чайка Т. О., Тюпка Я. М. Агроекономічна ефективність різних способів основного обробітку ґрунту на посівах кукурудзи 66
Поспєлов С. В., Поспєлова Г. Д., Корнієнко А. О., Чеботарьова Л. В. Оцінка біологічної активності фітолектинів пшениці озимої 73
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Добровольська Ю. В., Губченко О. М. Використання експертних методів у системі управління сферою поводження з твердими побутовими відходами регіону 83
Гловин Н. М., Павлів О. В. Екологічний моніторинг забруднення ґрунту прискладської території непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин Тернопільської області 92
Колєснікова Л. А., Галицька М. А., Піщаленко М. А., Бараболя О. В., Чубук Д. І., Литвишко О. А. Реакція сільськогосподарських рослин на забруднення ґрунту нафтою 100
Зимароєва А. А., Писаренко П. В. Просторовий взаємозв’язок властивостей ґрунту та урожайності кукурудзи 108
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Мартишук Т. В., Гутий Б. В., Тодорюк В. Б., Халак В. І., Стадницька О. І. Стан імунної системи поросят за дії кормової добавки «БУТАСЕЛМЕВІТ-ПЛЮС» 116
Усенко С. О., Сябро А. С., Березницький В. І., Чухліб Є. В., Слинько В. Г., Мироненко О. І. Новітні аспекти мінерального живлення свиней 126
Шостя А. М., Ємець Я. М., Кузьменко Л. М., Мороз О. Г., Ступарь І. І. Вплив гомогенату трутневих личинок на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у період статевого дозрівання 134
Степченко Л. М., Павлова І. В., Шостя А. М., Галузіна Л. І., Кравченко О. І., Маслак М. М. Вплив речовин гумінової природи на якість спермопродукції у кнурів-плідників під час теплового стресу 141
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Звенігородська Т. В., Худолій І. В. Хронічний гінгівостоматит свійських котів 147
Щербакова Н. С., Максимова Ю. Ю. Вплив токсичних елементів на органолептичні показники молока 153
Палій А. П., Завгородній А. І., Бондарчук А. О. Бактерицидні властивості засобу «DOROSEPT SUPER» щодо мікобактерій 159
Богатко Н. М. Токсико-біологічна оцінка м’яса забійних тварин за умови оброблення мийно-дезінфікуючими засобами при виробництві та обігу 166
Голопура С. І., Цвіліховський М. І. Вплив нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл» на експресію білків плазмолеми ентероцитів телят під час формування колострального імунітету 176
Сапко С. А. Дослідження щодо ефективності використання кормових добавок для собак та кішок 183
Кручиненко О. В., Лісний М. О. Ефективність акарицидних препаратів у хворих на псороптоз кролів і їх вплив на гематологічні показники 191
Прийма О. Б., Стибель В. В., Мазур І. Я. Особливості екзогенного розвитку трихурисів, виділених від домашніх кіз (Capra hircus Linnaeus, 1758) 198
Постой Р. В., Карповський В. І., Шостя А. М., Усенко С. О., Карунна Т. І., Шаферівський Б. С. Вплив кортико-вегетативних механізмів регуляції на вміст лактату, пірувату та їх співвідношення у крові свиноматок 205
Юськів І. Д., Мельничук В. В. Діагностична ефективність сучасних методів копроовоскопії за амідостомозу гусей 212
Нагорна Л. В., Рисований В. І. Поширення неоаскарозу телят в умовах фермерських господарств Сумської області 218
Локес-Крупка Т. П., Бурда Т. Л., Цвіліховський М. І. Вплив раціонів на розвиток надмірної маси тіла собак порід середнього розміру 224
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Орленко Н. С., Лещук Н. В., Симоненко Н. В., Таганцова М. М., Стадніченко О. А. Особливості використання засобів machine learning під час ідентифікації подібних сортів рослин (на прикладі Lactuca sativa L. var. сapitata) 233
Романяк В. І., Келемеш А. О., Горбенко О. В. Дослідження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів при деактивації частини циліндрів 241
Лапенко Г. О., Лапенко Т. Г., Кузьменко О. І., Маренич М. В. Вплив якості садіння коренеплодів на врожайність насіння цукрових буряків 250
   
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2019