Вісник Полтавської державної аграрної академії №1-2, 2016

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №1-2, 2016
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Рожков А. О., Бобро М. А., Рижик Т. В. Формування продуктивності колоса рослин пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву 6 ENG
Примак І. Д., Панченко О. Б. Cтруктурний стан і будова орного шару чорнозему типового за різних систем основного обробітку і удобрення в спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України 12 ENG
Маренич М. М., Юрченко С. О. Посівні властивості насіння сільськогосподарських культур залежно від застосування стимуляторів росту 18 ENG
Скрипніченко С. В., Коцюба І. Г. Трансформація торфовищ у процесі осушення та довготривалого сільськогосподарського використання 22 ENG
Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Клімова О. Є. Біологічна і господарська оцінка нових зразків цукрової кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва 25 ENG
Кулик М. І. Урожайність сортів проса прутоподібного п’ятого року веґетації залежно від біометричних показників рослин 30 ENG
Марченко А. Б. Декоративні квіткові рослини в структурі урбофлори Лісостепу України 36 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Бердник В. П., Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І., Марченко Т. М., Сугак О. В. Результати випробування на курчатах-бройлерах препаратів, виготовлених на основі розчину полтавського бішофіту. Повідомлення 1. Результати клінічних та деяких фізіологічних дослджень 44 ENG
Шатохін П. П., Кравченко С. О., Канівець Н. С., Каришева Л. П. Вплив ацетилсаліцилової кислоти на стан гепатоцитів поросят за гастроентериту 48 ENG
ЕКОНОМІКА
Писаренко В. П. Впровадження партисипативного бюджету 51 ENG
Карпенко Н. Г. Основні вимоги формування податкової звітності бюджетними установами 55 ENG
Компанієць В. О., Кулик А. О., Кохан А. В. Економічна ефективність застосування способів основного обробітку ґрунту в технології вирощування соняшнику 58 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Костенко О. М. Синтез оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту 62 ENG
Горик О. В., Брикун О. М. Черняк Р. Є. Вибір оптимальних параметрів технології дробеструменевої обробки внутрішніх поверхонь великогабаритних елементів автомобільної техніки 72 ENG
Дмитриков В. П., Назаренко О. О., Запорожець М. І. Модифікована технологічна лінія виробництва експандованих омбікормів 77 ENG
Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Дрючко О. Г., Іваницька І. О., Гринчишин Н. М. Вплив катіону лужного металу на утворення подвійних солей у системах при 25–100 °С 81 ENG
Кузнецова Т. Ю., Ківа О. В., Грибініченко В. В. Дослідження ультразвукового способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп 85 ENG
Приходько Р. П. Температурно-часовий підхід для оцінки довговічності відповідальних елементів конструкцій 87 ENG
Степова О. В., Рома В. В. Оцінка біогенного забруднення поверхневих водойм Полтавської області 93 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Папка О. С. Ієрархічний аналіз ефективності систем обробітку ґрунту як агротехнологічного методу знищення бур’янів та ваточника сирійського (AsclepiassyriacaL.) 98 ENG
Вінцковська Ю. Ю. Вплив позакореневої обробки насаджень яблуні (malus domestica borkh.) біопрепаратами на формування показників якості плодів 107 ENG
Ганаба Д. В. Інтенсивність транспірації деревних рослин у період посухи у різних екологічних зонах міста Хмельницького 113 ENG
Манойло Ю. Б. Ефективність сучасних препаратів за спонтанного езофагостомозу свиней 118 ENG
Ковнір Д. А. Механізм прийняття управлінських рішень державним вищим навчальним закладом на основі результатів аналізу 121 ENG
ЮВІЛЕЇ ТА ВИЗНАЧНІ ДАТИ
Кочерга А. А., Опара Н. М., Опара М. М. Сходинками професійного росту до ректора академії (ректору Полтавської державної аграрної академії, професору В. І. Аранчій – 55 років) 126  
Писаренко В. М., Самородов В. М. Життя у гармонії творчості (до 65-річчя кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії Леоніда Олеговича Колеснікова) 129  
Аранчій В. І., Опара М. М. Його життєве кредо – служіння аграрній науці (академіку НААНУ В. Ф. Сайку – 80) 131  
Опара М. М., Опара Н. М. Пам’яті великого вченого-ґрунтознавця 133  
Аранчій В. І., Опара Н. М. До 15-річчя створення Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСХБ НААНУ та 10-річчя виходу в світ першого номеру електронного наукового фахового видання «Історія науки і біографістика» 137  
ВТРАТИ НАУКИ
Бердник В. П., Опара М. М. Пам’яті талановитого організатора ветеринарної медицини України 139  
   
Аннотации 141  
Аnnotations 147  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2016