Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

На базі Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій здійснюється підготовка за спеціальністю

292 Міжнародні економічні відносини

за ступенем вищої освіти Бакалавр -
освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини»

Інформація для вступників

За спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин високого професійного рівня для бізнесових структур в умовах розвитку глобалізаційних агропродовольчих ринків.

Форми навчання:

 • денна,
 • заочна.

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр»  для денної та заочної форми навчання – 3 роки 10 місяців.

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» протягом навчання набувають глибоких фундаментальних знань у галузі міжнародних економічних відносин та міжнародного права, міжнародних відносин і зовнішньої політики, дипломатичної діяльності, навичок наукового пошуку та практичної роботи в сфері зовнішньоекономічного співробітництва агропромислового виробництва, як однієї з основних в Україні експортноорієнтованих галузей національної економіки, глибоко опановують кілька іноземних мов.

 

«Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні. У сучасному світі, в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Економіка України інтегрується до світової економічної спільноти. Переміщення товарів, капіталу та людей через кордони набрало масштабного та сталого характеру, тому попит на підготовлених фахівців у цій сфері стрімко зростає.

У навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з запрошенням керівників підприємств. Завдяки інтеграційним зв’язкам здобувачі вищої освіти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах галузей національної економіки, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Висока якість освіти підтверджена професіоналізмом професорсько-викладацького колективу – на кафедрі працюють висококваліфіковані, досвідчені фахівці, доктори і кандидати наук з великим досвідом практичної діяльності в сфері економічних відносин.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим міжнародним стандартам, із застосуванням новітніх методик. Підготовка здобувачів вищої освіти передбачає вивчення двох іноземних мов і посилену комп’ютерну підготовку.

Здобувачі вищої освіти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності.

Постійно здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних проектах.

 

Наші університети-партнери – провідні вищі навчальні заклади зарубіжних країн:

 1. Університет «Хоенхайм» (Німеччина).
 2. Університет м. Штутгарт (Німеччина).
 3. Університет прикладних наук «Вайнштефан» (Німеччина).
 4. Університет польових культур BOKU (Австрія).
 5. Університет штату Іллінойс (США).
 6. Університет штату Огайо (США).
 7. Вища національна сільськогосподарська школа м. Бордо (Франція).
 8. Університет PURDUE (Франція).
 9. Сільськогосподарський коледж «Nivot» (Франція).
 10. Сільськогосподарська школа «Ланд дю Брей» (Франція).
 11. Вищий Французько-Румунський інститут сільського господарства ISFRADA (Франція).
 12. Університет Бізнесу в Домброві Гурничей (Польща).
 13. Університет Торгівлі та Послуг в Познані (Польща).
 14. Вроцлавський природничий університет (Польща).
 15. Ченстоховський політехнічний університет (Польща).
 16. Вища Школа Менеджменту та Адміністрації в Ополе (Польща).
 17. Жешувський університет (Польща).
 18. Верхньосілезький економічний університет ім. В. Корфантого у м. Катовіце (Польща).
 19. Варшавський університет природничих наук (Польща).
 20. Сільськогосподарський університет у Кракові (Польща).
 21. Краківська політехніка (Польща).
 22. Опольський університет (Польща).
 23. Вища школа сільського господарства у Варшаві (Польща).
 24. Університет Марії Кюрі-Складовської у Любліні (Польща).
 25. Люблінська політехніка (Польща).
 26. Люблінський природничий університет (Польща).
 27. Вища школа підприємництва і адміністрування у Любліні (Польща).

 

Переваги навчання на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у Полтавському державному аграрному університеті

 

1. Викладання професійних дисциплін з орієнтацією на практику та відповідно до запитів роботодавців великих агрохолдингів, компаній в сфері агропромислового виробництва та інших галузей національної економіки. Навчальний процес забезпечується викладачами кафедри – докторами та кандидатами економічних наук, які мають досвід закордонних стажувань

  

 

 

2. Оволодіння здобувачами вищої освіти двома діловими іноземними мовами. Їх викладання забезпечується фахівцями з економічною та філологічною освітою протягом всіх років навчання

3. Здобувачам вищої освіти створено комфортні умови для дистанційного навчання та самостійної роботи. Діє система дистанційного навчання MOODLE для забезпечення повного доступу до навчальних матеріалів та виконання завдань викладача у зручний час, що полегшує спілкування між викладачами і здобувачами вищої освіти, забезпечуючи індивідуальний підхід до навчання.

4. Система подвійних дипломів. Унікальна можливість участі у програмі подвійних дипломів для отримання диплому Полтавського державної аграрної академії та одного із європейських закладів вищої освіти.

5. Використання інноваційних методик викладання дисциплін.
Активно впроваджено кейсові методи навчання, ділові ігри, моделювання бізнес-процесів, вирішення практичних ситуацій.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за ступенем вищої освіти «Бакалавр»спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»:

 • економіст з міжнародної торгівлі;
 • економіст із збуту;
 • економічний радник;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • фахівець в галузі фінансів та торгівлі;
 • дилер (біржовий торговець за свій рахунок) та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • технічний та торговельний представник;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • менеджер (управитель) туристичних агентств та бюро подорожей;
 • менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
 • професіонал з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;
 • професіонал у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію «Бакалавр міжнародних економічних відносин» і володіють інтегральною компетентністю, яка полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані та практичні завдання у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні експортно-імпортних операцій агропромислового ринку в умовах глобалізації.

Випускники спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» знаходять роботу в провідних підприємствах з іноземним капіталом чи вітчизняних підприємствах, які орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Контакти:

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

навчальний корпус №4, кабінет 473-476

Тел.: (0532) 56-98-24

e-mail: ekonomika@pdaa.edu.ua

 

Приймальна комісія

Тел.: (0532) 60-73-94, 

Моб.тел.: (095) 059-44-39,    (096) 175-63-21