Медвідь Вікторія Юріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Професор

Науковий ступінь: 

Доктор економічних наук

Вчені звання: 

Професор

Контактна інформація: 

ауд. 420
E-mail:  viktoriia.medvid@pdaa.edu.ua
           
Ідентифікатори науковця:

Викладає навчальні дисципліни:

  • Управління соціальною відповідальністю підприємства
  • Комунікативний менеджмент

Освіта

У 2006 р. закінчила з відзнакою Донецький національний університет (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту»).

Аспірантура

2006-2009 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Тема дисертаційного дослідження «Засоби подолання розбіжностей в економічному розвитку регіонів».  У  2010 р. присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук.

Докторантура

2011-2015 рр. здобувач в Інституті економіко-правових досліджень НАН України.
Тема дисертаційного дослідження «Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку». У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 13 років.
Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: місце роботи та посада.
• 2006 - 2015 рр.– асистент, доцент  кафедри економіки підприємств Донбаської національної академії будівництва і архітектури МОН України;
• 2011-2014 рр. – виконання обов’язків заступника директора Інституту   «Економіка, менеджмент і право в будівництві» Донбаської національної академії будівництва і архітектури МОН України;
• 2015-2022 рр. – доцент, професор кафедри економіки Сумського національного аграрного університету МОН України;
• 2016-2018 рр. – виконання обов’язків першого заступника декана факультету економіки та менеджменту Сумського національного аграрного університету МОН України;
• 2021-2022 рр. – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації.
• 2022р. – по теперішній час – професор кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної Полтавського державного аграрного університету МОН України.

Міжнародна діяльність

2017 р. - участь у проекті міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «The EU Financinal Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives” (номер проекту 575275-УЗЗ-1-2016-1-UA-EPPGMO-MODULE, реєстрація в Мінекономрозвитку 22.05.2017 р., № 3613);
2018-2019 - участь у  проєкті Сумського НАУ – Чеського УПН   (м. Прага) «Інформаційна довідка про спільний проєкт СНАУ, СУМДУ та Чеського Університету Природничих Наук». За фінансової підтримки Чеської агенції з розвитку співробітництва. В рамках проєкту за ОС "магістр" спеціальності 051 «Економіка» в складі робочої групи підготовлено "Evaluation Report of the Study Programme" та отримано сертифікат від Center for Higher Education Studies, Чехія, який входить до іноземних акредитаційних агентств та агентств забезпечення якості вищої освіти;

Міжнародні підвищення кваліфікації

2017 р. - проходила стажування у Республіці Польща за програмою «Реформи в Республіці Польща: досвід та перспективи (Система місцевої влади та державного управління. Практика впровадження управління проектами в місцевих органах влади: досвід ЄС»);
2019 р. - проходила стажування у Чеській республіці за програмою "Innovations in the educational process: methods, approaches, technologies", University of Economics, Prague (november 18 –december 18, 2019);

Підвищення кваліфікації в Україні

2016 – 2017 рр. – навчання за  електронним навчальним курсом «Управління проектами місцевого розвитку - 6» - (DESPRO) – Сертифікат від 10.12.2016 р. № KA2EqQAotA; Сертифікат від 1.11.2017 року № nF9KGsUY78;
2018 р. – отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника з економічних питань та розвитку сільських територій (№ 586 від 21.09.2018 р.);
2019 р. – навчання з підготовки тренерів-консультантів за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС (Партнерство для розвитку міст» за впровадженням Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади;

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Участь у семінарі «Актуальні питання підготовки проєктів до Державного фонду регіонального розвитку та використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (Запоріжжя, 2018 р.);
Участь у Форумі місцевого самоврядування (Львів, 15 березня 2019 р.);
Участь у семінарах для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Глухів, Сумська область, 2019 р.);
Участь у семінарах проєкту Проміс (Київ, 2020-2021 рр.).
Участь у тренінгу для керівників експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  (2021 р.)

Здобутки

2010 р.- диплом кандидата економічних наук;
2010 р. – відзначена подякою директора Інституту ЕМПБ за  наукові досягнення та підвищення наукового рівня викладачів інституту;
2012 р.- атестат доцента;
2012 р. - переможець конкурсу “Молодий лідер м. Макіївки в номінації “Молодий вчений року” – 2012;
2016 р.- диплом доктора економічних наук;
2016 р. - відзначена подякою ректора Сумського НАУ  за сумлінну та бездоганну педагогічну роботу, високі показники у навчально-науковій діяльності;
2017 р. - відзначена почесною подякою Департаменту освіти і науки Сумської ОДА;
2018 р. - Стипендіат Верховної Ради України;
2018 -  2019 рр.- Стипендіат  Кабінету Міністрів України;
2019 – відзначена подякою ректора Сумського НАУ – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки;
2019 р. - нагороджена Грамотою Сумської обласної ради за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної аграрної освіти;
2019 р.- атестат професора;
2020 р. - Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

2021 р. - відзначена подякою Сумського обласного військового комісаріату за вагомий внесок у патріотичне виховання молоді.Керівник ДБТ «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку»  (№ ДР 0117U006534, 2017-2020 рр.)


Керівник НДР “Теоретико-методичні та практичні аспекти діагностики функціонування регіональної економічної системи” (№ ДР 0117U000911, 2017-2019 рр)
Керівник ГДТ «Розробка Стратегії розвитку Зноб-Новгородської селищної ради (договір №  7-5-6 від 7.05.2018 р.)
Керівник ГДТ «Розробка соціально – економічних проєктів розвитку Слобідської сільської ради (договір № 3 від 15.05.2018 р.);
Керівник ГДТ «Розробка Стратегії сталого розвитку Глухівської міської ради 2022-2027 рр. (договір № 1 від 1.04.2021 р.);
Керівник ГДТ «Розробка Стратегії сталого розвитку територіальної громади Ямпільської селищної ради до 2027 р. (договір № 11 від 20.04.2021 р.);
Керівник ГДТ «Розробка бізнес-плану  «Створення переробного підприємства» Зноб-Новгородської селищної ради (договір № 30 від 22.05.2019 р.);
Керівник ГДТ «Розробка Проєкту прогнозу соціально-економічного розвитку Сумської області (в розрізі районів та міст обласного значення) до 2022 р. (договір № 86 від 16.03.2018 р.).

Науковий твір «Формування та реалізація механізму інтегрованого територіального управління в тріаді соціо-еколого-економічних чинників. Науково-методичні рекомендації»       (Медвідь В.Ю., Коблянська І.І., Данько Ю.І.) (реєстрація авторського права на твір, Св. № 82743 від 09.11.2018 р.).

Публікації

Має понад 250 опублікованих праць, з яких 90 наукового характеру, решта – навчально-методичні видання (підручники, посібники). Основні публікації за напрямом представлені в додатку.

Обов'язки

Міжнародна діяльність

Факультети: