Шкурупій Ольга Всеволодівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор

Вчені звання: 

Доцент кафедри міжнародної економіки (атестат Міністерства освіти і науки України, 2005 р.); професор кафедри міжнародної економіки (атестат Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, 2011 р.).

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 473
тел. (0532) 56-98-24
e-mail: olga.sh0123@gmail.com
olha.shkurupii@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Сфера наукових інтересів – інтелектуальний капітал у системі сучасних міжнародних економічних відносин.

Основні навчальні дисципліни: «Економіка підприємства – системно-функціональний контекст» за освітньо-науковою програмою Економіка, спеціальність 051 Економіка, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітній ступінь доктор філософії; «Міжнародні економічні відносини», «Світова економіка», «Теорія міжнародних відносин» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, галузь знань Міжнародні відносини
Науково-дослідна робота: керівник наукової теми «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» (номер державної реєстрації 011U006220) термін дії до жовтня 2021 р.; відповідальний виконавець наукової теми «Україна в міжнародному кооперативному русі: проблеми теорії і практики», державний реєстраційний номер 0112U001080 термін дії – 2019; виконавець теми «Формування системи ризик-менеджменту інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського підприємства» Договір № 10 на виконання науково-дослідних робіт між Полтавською державною аграрною академією та ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (2020).

Освіта

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 1976 р. за спеціальністю «Економіка торгівлі»; у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію у Харківському національному університеті ім. Н. В. Каразіна на тему «Формування господарського механізму в умовах транзиції» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; у 2009 р. захистила докторську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему «Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Аспірантура

• кандидат економічних наук; тема дисертації «Формування господарського механізму в умовах транзиції»; 2002 р.

Докторантура

• доктор економічних наук; тема дисертації «Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні»; 2009 р.

Досвід роботи

Досвід роботи – стаж роботи за спеціальністю 44 роки, з них стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 40 років.

Знання мов

Українська, російська, англійська.

Стажування

Стажування та підвищення кваліфікації:
1. Програма підготовки менеджерів систем якості згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008 (кваліфікація відповідає вимогам, встановленим ДП ОСП-09-11 «Критерії системи сертифікації персоналу Української асоціації якості та Європейської організації якості») (сертифікат № МЯ.088/2 від 18.06.2012 р.).
2. Programme of EOQ Quality Systems Manager Рreparation. The holder of the certificate has proven knowledge and skills in accordance with the EOQ Competence Specification and Certification Scheme for quality professions, edition in force, in front of the EOQ PRU Agent in Ukraine, UAQ. The certification is in line with the requirements of ISO 17024:2003 «General Requirements for bodies operating certification of persons» (сертифікат № UA12QSM-77 від 31.10.2012 р.)
3. Підвищення кваліфікації відповідно до наказу № 05-32/296 від 01.06.2017 р. ТК ТОВ Автотимтранс з 01.06.2017 р. по 01.07.2017 р. (довідка ТК ТОВ Автотимтранс від 30.06.2017 р.).

4. Підвищення кваліфікації зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 02.09.2019-15.10.2019. Відповідно до наказу Львівського торговельно-економічного університету № 116Ф/02 від 17.07.2019. (180 академ. годин)

Участь у міжнародних проектах

1. Проект академічної мобільності між університетами з країн-членів та країн-партнерів програми Erasmus+ International Credit Mobility, Higher Education Student and Staff Mobility Program (Budapest Metropolitan University та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі») у складі робочої групи: Гаркуша С.В., Герман Н.В., Шкурупій О.В., Білоброва Т.О., Пожар А.А., Артеменко А.В., Туль С.І.; 2016-2018 р.
2. Проект за підтримки Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). Назва проекту: “Rise of virtualized employment and freelancing encouragement among vulnerable population in Poltava through training program that includes information seminars and interactive simulation workshops”у складі робочої групи: Клименко В.І. Шкурупій О.В., Туль С.І.; 2019-2020 р.

 

Здобутки

Грантова робота. Отримано та реалізовано: Проєкт академічної мобільності між університетами з країн-членів та країн-партнерів програми Erasmus+ International Credit Mobility, Higher Education Student and Staff Mobility Program (Budapest Metropolitan University та Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»), 2017-2018 рр. (у складі робочої групи 7 осіб); Проект The Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Canada за підтримки Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)“Rise of virtualized employment and freelancing encouragement among vulnerable population in Poltava through training program that includes information seminars and interactive simulation workshops”, 2019-2020 рр. (у складі робочої групи 3 особи); Проєкт Міністерства міжнародних справ Канади «Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави», 2020 (у складі робочої групи 5 осіб); Проект академічної мобільності між університетами з країн-членів та країн-партнерів програми Erasmus+ International Credit Mobility, Higher Education Student and Staff Mobility Program (Budapest Metropolitan University та Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»), 2019-2020 рр. (у складі робочої групи 4 особи).

 

• присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»;
• нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнської спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України, Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації.

Авторські свідоцтва: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73395 від 17.08.2017 р.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73389 від 17.08.2017 р.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73390 від 17.08.2017 р.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73387 від 17.08.2017 р.

Публікації

Список публікацій: