Дейнека Тетяна Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, доцент

Вчені звання: 

Доцент кафедри міжнародної економіки (атестат Міністерства освіти і науки України, 2013 р.)

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 473
тел. (0532) 56-98-24
e-mail: tetyanadeyneka888@gmail.com

deineka.tetiana@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

З 02.09.2019 р. по теперішній час – професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА.
З 01.09.2012 р. по 31.08.2019 р. – доцент кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З 01.09.2012 р. по 1.10.2012 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З 05.02.2007 р. по 31.08.2012 р. – асистент кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З 4 січня 2005 року по 2 лютого 2007 року –економіст «Полтавазооветпромпостач».

Сфера наукових інтересів виклики та суперечності глобальної економіки

Основна навчальна дисципліна – «Світова економіка».
Відповідальний виконавець наукової теми «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» (номер державної реєстрації 011U006220) термін дії до жовтня 2021 р.; ПУЕТ кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.

Освіта

Закінчила у 2005 році Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом з відзнакою); у 2011 році – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

Аспірантура

У вересні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему «Транснаціоналізація господарської діяльності в системі чинників економічного розвитку». Вчене звання кандидата економічних наук присвоєно у січні 2012 р. 

Докторантура

У березні 2019 р. захистила докторську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему «Виклики і суперечності глобальної економіки: політико-економічний аналіз» за спеціальностями 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Науковий ступінь доктора економічних наук присвоєно у червні 2019 р.

Досвід роботи

Стаж роботи за спеціальністю 16 років, з них стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 14 років.

Знання мов

Українська, російська, англійська.

Стажування

Стажування та підвищення кваліфікації:
1. Найменування закладу: The University of Pennsylvania, USA, Pennsylvania, Philadelphia; тема: «Analyzing Global Trends for Business and Society»; вид документа: Statement of Accomplishment of Distance Course on Coursera (with distinction) від 05.01.2015 р.
2. Найменування закладу: ICG-seminar (International Consulting Group); тема: «Международное налоговое планирование»; вид документа: Сертификат про участие в авторском практикуме ICG-seminar, від 19.08.2015 р.
3. Найменування закладу: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку (Wolters Kluwer, м. Київ); тема: «Наріжні камені податкової реформи: податок на прибуток, ПДВ»; вид документа: Сертифікат про участь у семінарі від 15.09.2015 р.
4. Найменування закладу: Національна мережа практикумів «Вища ліга» (м. Київ); тема: «Управлінський облік для бухгалтера»; вид документа: Сертифікат про участь у спеціалізованому практикумі від ЛІГА:ЗАКОН від 25.09.2015 р.
5. Найменування закладу: Національна мережа практикумів «Вища ліга» (м. Дніпропетровськ); тема: «Оптимізація податків і безпека бізнесу»; вид документа: Сертифікат про участь спеціалізованому практикумі від ЛІГА:ЗАКОН від 02.03.2016 р.
6. Найменування закладу: Консалтинговий центр «Школа Адміністративного Управління Зіміної» (м. Київ); тема: «Фінансовий аналіз та прогноз рівня ефективності компанії»; вид документа: Сертифікат про підвищення кваліфікації, від 29.05.2016 р.
7. Найменування закладу: TradeMasterGroup; тема: «Логистика: управление финансовыми показателями, бюджетами и KPI для руководителей логистики»; вид документа: Сертифікат від 09.12.2016 р.
8. Найменування закладу: Консалтингова компанія «КІМО»; тема «Основи виробничого обліку»; Сертифікат дата від 20.04.2018 р.
9. Найменування установи: Canadian Found for Local Initiatives; Тема Rise of virtualized employment and encouraging among  vulnerable population; вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми від 27.03.2020

10. Назва закладу:  Canadian Found for Local Initiatives. Вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми. Тема: Rise of virtualized employment and encouraging among vulnerable population. Термін навчання. 02.01.2020 – 31.01.2020. Дата видачі – 31.01.2020
11. Назва закладу: Center Education Consulting LLC, Krakow, Poland. Вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми KRA 200109 від 27.01.2020. Тема: Програма науково-педагогічного підвищення кваліфікації (практичний курс) за напрямом організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій і наукової роботи. Термін навчання. 13.01.2020 – 26.01.2020. Дата видачі – 27.01.2020

Здобутки

Досвід виконання робіт за договорами: Відповідальний виконавець наукової теми «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» (номер державної реєстрації 011U006220) термін дії до жовтня 2021 р. (ПУЕТ); виконавець теми «Формування системи ризик-менеджменту інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського підприємства» Договір № 10 на виконання науково-дослідних робіт між Полтавською державною аграрною академією та ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (2020).
Досвід грантової роботи: виконавець гранту «Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави» (грантодавець Міністерство міжнародних справ Канади, 2020).
Участь в роботі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2019/2020 н.р. Місце проведення. Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави» (грантодавець Міністерство міжнародних справ Канади – Асоціація міст України – Проєкт «Партнерство для розвитку міст» за підтримки Федерації канадських муніципалітетів; 17.08.2020 – 31.10.2020 (як виконавець гранту та рецензент).

Авторські свідоцтва:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73389 від 17.08.2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73388 від 17.08.2017 р.

Публікації

Має понад 80 наукових і науково-методичних праць. 

Список публікацій: 

Факультети: