Дейнека Тетяна Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор

Вчені звання: 

Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Атестат АП 003261 від 27.09.2021 Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України)

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 473
тел. (0532) 56-98-24
e-mail: tetyanadeyneka888@gmail.com

deineka.tetiana@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

З 02.09.2019 р. по теперішній час – професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА.
З 01.09.2012 р. по 31.08.2019 р. – доцент кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З 01.09.2012 р. по 1.10.2012 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З 05.02.2007 р. по 31.08.2012 р. – асистент кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
З 4 січня 2005 року по 2 лютого 2007 року –економіст «Полтавазооветпромпостач».

Сфера наукових інтересів виклики та суперечності глобальної економіки

Основні навчальні дисципліни – Світова економіка, Міжнародна інвестиційна діяльність, Міжнародні відносини і світова політика (спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, галузь знань Міжнародні відносини освітній ступінь Бакалавр). 
Науково-дослідна робота:  виконавець наукових тем «Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» (номер державної реєстрації 011U006220) термін дії до жовтня 2021 р.; виконавець наукової теми «Розробити теоретико-методологічні, науково-методичні і практичні засади ринкового розвитку, прогнозування, макроекономічного планування і державного регулювання в системі управління в економічній, підприємницькій і соціально-економічній діяльності на рівні галузі сільського господарства та сільських територій (термін виконання 2017-2022 рр.)», «Розробити методологічні, науково-методичні і практичні засади розвитку виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності та процесів ресурсо-енергозбереження і управління (менеджменту) підприємств з виробництва і переробки аграрної продукції в умовах ринку сільськогосподарських і переробних підприємств АПК (термін виконання 2017-2022 рр.)»

Освіта

Закінчила у 2005 році Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом з відзнакою); у 2011 році – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

Аспірантура

У вересні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему «Транснаціоналізація господарської діяльності в системі чинників економічного розвитку». Вчене звання кандидата економічних наук присвоєно у січні 2012 р. 

Докторантура

У березні 2019 р. захистила докторську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему «Виклики і суперечності глобальної економіки: політико-економічний аналіз» за спеціальностями 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Науковий ступінь доктора економічних наук присвоєно у червні 2019 р.

Досвід роботи

Стаж роботи за спеціальністю 22 років, з них стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 16 років.

Знання мов

Українська, англійська.

Стажування

Стажування та підвищення кваліфікації:
1. Найменування установи: Canadian Found for Local Initiatives; Тема Rise of virtualized employment and encouraging among  vulnerable population; вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми від 27.03.2020
2. Назва закладу:  Canadian Found for Local Initiatives. Вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми. Тема: Rise of virtualized employment and encouraging among vulnerable population. Термін навчання. 02.01.2020 – 31.01.2020. Дата видачі – 31.01.2020
3. Назва закладу: Center Education Consulting LLC, Krakow, Poland. Вид документа: Сертифікат про опанування навчальної програми KRA 200109 від 27.01.2020. Тема: Програма науково-педагогічного підвищення кваліфікації (практичний курс) за напрямом організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій і наукової роботи. Термін навчання. 13.01.2020 – 26.01.2020. Дата видачі – 27.01.2020
4. «ПРИВАТНА ФІРМА «КМ» (ПФ«КМ»). Довідка № 22 про підвищення кваліфікації (стажування) за темою: «Зовнішньоекономічна діяльність національних підприємств в умовах ускладнених економічних і політичних відносин». Дата видачі 17 січня 2023. Термін стжування: 1 листопада 2022-17 січня 2023 (180 годин).

Участь у міжнародних проектах

1. Реалізація грантової ініціативи “Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави”. Грантовий договір Авторський колектив: Юрченко Т.О., Клименко В.І., Шкурупій О.В., Туль С.І. Термін реалізації 17.08.2020 – 31.10.2020

Здобутки

Здобутки
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір
1. А. с. №73388. Україна, Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Книга «Транснаціоналізація господарської діяльності в системі чинників економічного розвитку» : монографія; О. В. Шкурупій, Т. А. Дейнека; дата реєстрації 17.08.2017.
2. А. с. № 73389 Україна, Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник «Транснаціональні корпорації»; О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко, Т. А. Дейнека, Т. О. Білоброва, І. А. Артеменко; дата реєстрації 17.08.2017.
3. А. с. № 103901 Україна, Національний орган державної власності Державне підприємство «Український інститут державної власності» (УКРПАТЕНТ). Книга «Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства : (політико-економічний аналіз)» : монографія; Т. А. Дейнека; дата реєстрації 9.04.2021
4. А. с. № 107665 Україна, Національний орган державної власності Державне підприємство «Український інститут державної власності» (УКРПАТЕНТ).  Стаття «Глобальна діджиталізація: переваги, загрози та роль людини в епоху штучного інтелекту»; дата реєстрації 31.08.2021

Публікації

Має понад 80 наукових і науково-методичних праць. 

Список публікацій: 

Факультети: