Самойлик Юлія Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Вчені звання: 

доцент
професор

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 473

тел. (0532) 56-98-24

e-mail: Iuliia.samoilyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

З 2 вересня 2019 року обіймає посаду професора кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

З 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2019 року - доцент кафедри економіки підприємства.

З 1 вересня 2010 року по 31 серпня 2011 - старший викладач кафедри економіки підприємства.

З 1 вересня 2006 року по 31 серпня 2010 року - асистент кафедри економіки підприємства.

Основні навчальні дисципліни: “Стратегія підприємства”, “Соціальна економіка”, "Аграрна політика та біоекономіка", «Економічна діагностика», «Стратегічні напрями розвитку аграрної галузі і підприємств».

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри  Полтавської державної аграрної академії з тем “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта

Закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2006 р., за спеціальністю “Менеджмент організацій”, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію “Магістр з менеджменту”.

Аспірантура

2006-2009 рр. – Аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2010 року. Тема дисертаційної роботи “Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємств м’ясопродуктового підкомплексу”.

Докторантура

2016-2018 рр. – докторантура ПДАА за спеціальністю 051 "Економіка" .

У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки» за спеціальністю (08.00.03 – економіка та управління національним господарством)

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 16 років, у т.ч. у ПДАУ 16 років.

Знання мов

Українська, англійська, німецька, польська

Підвищення кваліфікації

У 2008 р.  отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, що дозволяє здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань організаційних, економічних, технологічних, інформаційних аспектів менеджменту в АПК. У цьому ж році пройшла курси підвищення кваліфікації “Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні”.

У 2014 р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 897810 від 21.03.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Стратегія підприємства». Реєстр.номер 431

Закінчила англомовні курси:

English for Media Literacy: online course authorized by University of Pennsylvania and offered through Coursera (may 2017): Course Certificate, 5.06.2017.
Completion of English language dynamics course in accordance with international standards of English as a second language of Michael Gott International (February 2018).

German-Ukrainian Summer School in Agricultural Economics Leibniz-Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) (березень 2019 р.).

Підвищення кваліфікації НПП аграрних вищих навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі "Створення електронних навчальних курсів та методики їх використання у навчальному процесі" (Національний університет біоекономіки та природокористування, 108 год. № 4445 від 19.10.2017 р.)

Сертифікат про вільне володіння українською мовою від 28.12.2017 р.

Продовжено термін дії кваліфікаційного свідоцтва дорадника 2017 р.

Підвищення кваліфікації наукових працівників установ НААН України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки в ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, № 260418048 від 26 квітня 2018 р.
Програма обміну для викладачів з питань аграрної економіки, маркетингу та управління агробізнесом Департаменту сільського господарства США в університеті Міссурі м. Колумбія штату Міссурі (Faculty Exchange Program by the USDA in agricultural economics, marketing, and agribusiness management (серпень-грудень 2018 р.)

 

 

Стажування

У 2009 р. пройшла стажування на кафедрі економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України (ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”).
Підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі при викладанні дисципліни "Економіка" у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з 05.10.17 - 19.10.17. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004445-17 від. 19.10.17 р.

Міжнародні стажування

1. Міжнародне стажування Faculty Exchange Program від Міністерства сільського господарства США (USDA) для викладачів із вищих навчальних закладів України, яке передбачало 5-ти місячне стажування у провідних університетах Сполучених Штатів (зокрема в Університеті Міссурі) для підвищення рівня знань та викладацької майстерності з економіка сільського господарства, маркетингу та управління агробізнесом в умовах ринкової економіки. Дана програма дозволила опрацювати кращі практики викладання та проведення наукових досліджень в у університеті Missouri University, USDA, провідних аграрних підприємствах (2018 р.)

2. Німецько-українська літня школа з аграрної економіки «Основи аграрної економіки: вибрані теми», яку фінансувала Німецька служба академічних обмінів (DAAD) за кошти Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (АА), яка була організована Інститутом сільського господарства та харчування Мартін-Лютер-Університету Галле-Віттенберг (MLU), Галле, Німеччина у співпраці з Лейбніц Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO), Галле, Німеччина та Київською школою економіки (KSE), Київ, Україна в Галле (Залле), Німеччина, з 3 по 17 березня 2019 року. (German-Ukrainian Summer School in Agricultural Economics “Fundations of Argicultural Economics: Selected Topics” wich was financed by the German Academic Exchange Service (DAAD) through funds of the German Federal Foreign Office (AA) and organized by the Institute of Agricultural and Nutritional Sciences of the Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU), Halle, Germany in cooperation with the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO, Halle, Germany and Kyiv School of Transition Economies (KSE), Kyiv, Ukraine in Halle (Saale), Germany, March 3 – 17, 2019).

3. Third Ukrainian International Education Forum (Третій український Міжнародний освітній форум) (April 22-23 2021, Kyiv, Ukraine) 

Участь у міжнародних проектах

Міжнародний проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та спів фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (участь у робочих поїздках стосовно вивчення досвіду реалізації даного проекту, підготовка монографії за результатами впровадження проекту).

Участь у міжнародних грантах

1. Pilot project for the sustainable internationalization of Ukrainian research structures in the context of the globalization of the Ukrainian food sector (UAFoodTrade) By IAMO (Leibniz-Institute of Agricultural Development in Transition Economies) and KSE (Kyiv Schol of Economics). Research Workshop “Modern Research in Agricultural Economics: From Research Idea to Publication”. (Пілотний проект щодо сталої інтернаціоналізації українських дослідницьких структур в контексті глобалізації харчового сектору України (UAFoodTrade) Інституту Аграрного Розвитку в Країнах з Перехідною Економікою ім. Лейбніца та Київської Школи Економіки. Науково-практичний воркшоп «Сучасні дослідження в економіці сільського господарства: Від ідеї дослідження до публікації», листопад 2019 р.
2. IAMO Forum 2020 Digital transformation – towards sustainable food value chains in Eurasia (24-26 june 2020, Halle-Salle, Germany)
3. The3rd PhD Summer School in Agricultural Economics “Efficiency and Productivity Analysis 1 - Stochastic Approaches” (Online Course), 7 - 11. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Germany in cooperation with Department of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Goettingen, Germany
4. The 4th PhD Summer School in Agricultural Economics “Applied Time Series Analysis in Agricultural and Food Markets” (Online Course) 14. - 25. September 2020. By Kyiv School of Economics (KSE), Kyiv, Ukraine and Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle, Germany in cooperation with Department of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Goettingen, Germany
5. GEWISOLA 2020: Opening of the 60th GEWISOLA Annual Conference 2020 (in German) – 23-25 September 2020 (online).
6. Collaborative Online International Learning (COIL) is an approach that brings students and professors together across cultures to learn, discuss and collaborate as part of their class – International project  (“Internationalization Leadership Academy”) EducationUSA (2020-2021, USA).

Участь у семінарах

Взяла участь у понад 250 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Пройшла такі тренінги:

1. Тренінги, тестування, навчання експертів з акредитації, організованого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, вересень-грудень 2019 р., ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», онлайн, м. Полтава.
2. Тренінг з питань акредитації, організований Національною агенцією забезпечення якості вищої освіти 27 січня 2020 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
3. Науково-практичний семінар «Складання проектних заявок» для участі в «Програмі малих грантів публічної дипломатії – академічні та освітні програми» (Program: Ukraine: U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program – Academic and Educational Programs.(03.03. – 05.03.2020).
4. Тренінг «Креативне підприємництво» (Creative Spark: програма підтримки підприємництва у сфері освіти за підтримки British Council) (29.02-1.03.2020 р.).
5. Практично-орієнтований майстер-клас на тему: «Міжнародна освіта: дипломатичний протокол, комунікація та пошук партнерів» МОН, ДП «Український державний центр міжнародної освіти» (23 квітня 2021 р., Київ, Україна).

Публікації

Має близько 500 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Список публікацій: 

Обов'язки

- відповідальна по кафедрі за наукову роботу кафедри;

- член Ради молодих вчених академії;

- координатор студентського наукового гуртка кафедри;

- куратор здобувачів вищої освіти 2 курсу 1 групи (стн) спеціальності "Економіка".
 

Факультети: