Березіна Людмила Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Вчені звання: 

Професор

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 420

тел. (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця:

Доктор економічних наук, професор працює на кафедрі з 1996 р. Займається дослідженням: «Розвиток організаційно-економічних відносин підприємств АПК».

Викладає такі дисципліни: "Інтелектуальний бізнес ", "Економіка і організація агропромислових формувань", "Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств", "Економічні відносини підприємств у системі агропромислового виробництва".

Освіта

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 1979 р. за спеціальністю «Економіка торгівлі» з відзнакою.
Полтавську державну аграрну академію, 2009, Менеджмент організацій, менеджер-економіст, ДСК № 126920

Докторантура

Закінчила докторантуру у 2012 р. Захистила докторську дисертацію на тему: "Формування і розвиток організаційно-економічних відносин підприємств АПК". 

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 43 роки, у т.ч. у ПДАУ 26 років.

Знання мов

українська, німецька та англійська.

Підвищення кваліфікації

У 2009 році пройшла підвищення кваліфікації у Полтавському унівеситеті споживчої кооперації України.

Підвищення кваліфікації в економіки підприємства в ПУСКУ на кафедрі економіки підприємства. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 490021 від 12.06.2009р.
ІІ вища освіта зі спеціальності «Менеджмент організацій
Захист докторської дисертації у травні 2013 р.
Отримано вчене звання професора у 2014 році.

Підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі при викладанні дисципліни "Економіка" у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з 05.10.17 - 19.10.17. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004404-17 від. 19.10.17 р. 

Підвищення кваліфікації : НУБіП, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/012435-20, 09.10.2020 р.
Сучасні підходи до викладання навч. дисц. «Економіка підприємства» у вищій школі.

Участь у міжнародних проектах

Міжнародний проект Tempus Tacis. Стажування у Віденському університеті польових культур. Підготовка курсу "Економіка ресурсів".

Здобутки

Нагороджена грамотами Міністерства аграрної політики України, управління агропромислового розвитку Полтавської  обласної державної адміністрації, ПДАА;

Нагороджена Знаком «Відмінник аграрної освіти».

 

Публікації

Має понад 240 наукових і методичних публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Список публікацій: 

Обов'язки

1. Заступник завідувача кафедри.

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01.