Ляшенко Сергій Васильович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Агроінженерії та автомобільного транспорту

Посада: 

Доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,

навчальний корпус №3, 1-й поверх, каб. №348

e-mail: lyashenko15@ukr.net, sergii.liashenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

1. Полтавська державна аграрна академія, 2002 р.; спеціальність: «Механізація сільського господарства»; кваліфікація: інженер-механік. Диплом: ТА №19944619 від 19.07.2002. р.
2. Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, 20017 р.; спеціальність: «Агрономія»; кваліфікація: агроном. Диплом: С17 № 006659 від 10.02.2017 р.

Аспірантура

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації «Обґрунтування параметрів торсіонно-ударного розпушувача ґрунту». Диплом: ДК № 011574, від 25.01.2013 р., виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України.

Вчене звання: доцент кафедри машиновикористання і виробничого навчання. Атестат: 12ДЦ № 045304, від 15.12.2015 р., виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України.

Досвід роботи

З 2002 року працює в Полтавському державного аграрного університету, пройшовши шлях від майстра виробничого навчання, асистента, старшого викладача до доцента.

Підвищення кваліфікації

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму. Тема підвищення кваліфікації: «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності із дисципліни «Технології сільськогосподарського виробництва». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС№00493706/015813-22 від 20 квітня 2022 року. 2,0 кредити ЄКТС (60 год).
2. Атестат спеціаліста АА №034013 від 29.10.2020 р. Тема підвищення кваліфікації: «Правила дорожнього руху, основи безпеки руху, будова та експлуатація транспортних засобів». 29.10.2020 р. 5,0 кредитів ЄКТС. (150 год).
3. ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» Шишацького району Полтавської області. Довідка від 19.05.2019 р. Тема підвищення кваліфікації: «Експлуатація машин та обладнання» 19.05.2019 р. 3,6 кредити ЄКТС. (108 год.)
4. Науково-методичний центр «Агроосвіта». м. Київ вул. Смілянська 11. Сертифікат НМЦ 38282994/№1294-18, 26.04.2018р. Тема підвищення кваліфікації: «Сучасне інноваційне технічне обладнання тваринницьких ферм і методики викладання дисциплін». 0,53 кредити ЄКТС. (16 годин).
5. Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Свідоцтво про підвищення кваліфікації №034/18 від 22 лютого 2018 р. Теми підвищення кваліфікації: «Науково-методичні засади технічного забезпечення новітніх технологій у рослинництві; Науково-методичні засади технічного забезпечення новітніх технологій у тваринництві; Науково-методичні засади організації адаптивних систем технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки; Науково-методичні засади використання електротехнологій у сільському господарстві; Науково-методичні засади теплозбереження сільських територій на основі використання місцевої біомаси». 22.02.22018 р. 0,53 кредити ЄКТС. (16 годин).

Участь у семінарах

1. The state and prospesta of development of alternative energy sources in Ukraine: Odnawialne źródła energii: teoria i praktyka (Uniwersytet Opolski), Poland 2017.

2. The influence of proper vine pruning techniques on crop formation and quality of the grapes. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of rural areas. Krakow, Poland. 2018.

3. Agricultural feedstock for solid and liquid biofuel production in Ukraine: Cluster analysis. Advances in Engineering, Technology and Management, EIAETM 2019.

4. Justification of Construction Parameters of the Screen in the Small-Sized Household Biomass Chopper. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019.

5. Waste Usage as Secondary Resources. Procedia Environmental Science, Engineering and Management,  EIAETM 2021.

6. Modeling of resonance phenomena in self-oscillating system of agricultural machines: Modern electrical and energy systems” MEES 2021.

Здобутки

Учасник громадської організації «Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»» Кваліфікаційне свідоцтво Сільськогосподарського дорадника. Видане 04.07.2018 року. Ідентифікаційний номер 29299401472 С.О. Фролов.

Публікації

Обов'язки

Голова ради з якості вищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія.

Координатор по міжнародних зв’язках.