Вісник Полтавської державної аграрної академії №3 (78), 2015

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №3 (78), 2015
ЗМІСТ
Аранчій В. І. До 95-річчя Полтавської державної аграрної академії 6  
Шевніков М. Я. Аграрно-економічному коледжу – 120 років 7  
Опара М. М., Опара Н. М. Велична подія Полтавського краю (до 150-річчя з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства) 10  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Крамарьов С. М., Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного 13 ENG
Харитонов М. М., Лазарєва О. М., Лемішко С. М. Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області 29 ENG
Писаренко П. В., Хлебнікова Я. О. Багаторічні зміни врожайності та «хвилі врожайності» у Полтавському регіоні 32 ENG
Шевніков М. Я., Галич О. П., Лотиш І. І., Міленко О. Г. Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України 40 ENG
Рожков А. О., Чернобай С. В. Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 44 ENG
Лихолат Ю. В., Россихіна-Галича Г. С. Редокс-реакція насіння кукурудзи Оржиця 237 МВ на дію гербіцидів 50 ENG
Ярчук І. І., Божко В. Ю., Мороз О. О. Зимостійкість та продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби та норм висіву 54 ENG
Маслиёв С. В. Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность лопающейся кукурузы 58 ENG
Кулик М. І. Вплив ширини міжряддя на формування врожайності сортів проса прутоподібного 62 ENG
Чередниченко І. В. Вміст рухомих органічних речовин за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства 66  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Шамро М. О., Шамро Л. П., Соловйова Т. М. Вплив способів створення запасів корму на вирощування бджіл у період осінньої ротації їх генерацій 70 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Борисевич Б. В., Скибіцький В. Г., Козловська Г. В., Козловська А. В. Гістоморфологічні зміни в органах і тканинах мурчаків, інфікованих ентеротоксигенними штамами Y. Enterocoliticа 73 ENG
Бердник В. П., Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І. Засоби і методи специфічної профілактики мікоплазмозу свиней 84 ENG
Локес П. І., Кравченко С. О. Характеристика окремих чинників спленомегалії у свійських собак 89 ENG
Яценко І. В., Кириченко В. М. Бактеріальні показники продуктів забою курчат-бройлерів у разі збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою «Мікростимулін» в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи 93 ENG
Коне М. С., Корчан Л. М., Забіяка О. О. Ефективність лікування та профілактики чуми собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава 100 ENG
Шатохін П. П., Супруненко К. В., Каришева Л. П. Фармакотерапевтична ефективність перитолу та водорозчинного аспірину у лікуванні поросят, хворих на гастроентерит 103 ENG
Дідок Ю. В. Мікросередовище організацій у галузі ветеринарної медицини 109  
Мельничук В. В. Дезінвазійна ефективність «Бі-дез» та «Бровадез-плюс» щодо яєць Trichuris Suis 113 ENG
ЕКОНОМІКА
Рідей Н. М., Кучеренко Ю. А., Теліжинська Т. В. Оцінка соціо-економічного розвитку сіл Іванівка і Цвіжин Іванівської сільської ради Вінницького району Вінницької області 116 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Костенко О. М. Оптимізація планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів 124 ENG
Дрючко О. Г., Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В., Китайгора К. О. Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів 132 ENG
Харак Р. М., Левчук В. І., Лихвенко С. П. Експериментальне дослідження керованості та тягових показників трактора класу 14 КН на оранці 144 ENG
Ляшенко С. В. Технологія глибокого розпушування ґрунту присадибних ділянок 150 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Мінькова О. Г. Еволюція поняття екологічності господарювання в аграрному виробництві 155 ENG
Козельський О. М. Особливості розвитку рослин різних сортів пшениці озимої в осінній період веґетації залежно від передпосівної обробки насіння в умовах Північного Cтепу 163 ENG
Ноздріна Н. Л. Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від азотних підживлень після ячменю ярого 171 ENG
Абузнайд Карем Р. С. Динаміка лінійних морфометричних параметрів вентральної поверхні носо-мозкового відділу черепа великої рогатої худоби залежно від віку та статі 175 ENG
Вусик Д. О. Удосконалення методів діагностики піометри у кішок за допомогою сонографії 182 ENG
Чирва І. В. Буряківництво в економіці сільськогосподарських підприємств 186 ENG
Ткаченко Р. Н. Исследование технологических свойств объекта сепарации и функциональных возможностей рабочих органов сепарирующих устройств 191 ENG
ЮВІЛЕЇ
Аранчій В. І., Опара М. М. Піонеру органічного землеробства України – 80 195  
     
Аннотации 197  
Аnnotations 204  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2015