Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2017

«Вісник ПДАА», 4, 2017
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць 11 ENG
Свиридова Л. А., Рожков А. О. Оцінка розвитку посівів сорго зернового за фенологічними спостереженнями 18 ENG
Самойлік М. С., Молчанова А. В. Аналіз фітотоксичного ефекту фільтрату, ґрунту та питної води біля полтавського полігону ТПВ 24 ENG
Хареба В. В., Унучко О. О. Урожайність, середня маса і кількість плодів бамії залежно від сорту за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України 28 ENG
Рожков А. О., Гутянський Р. А. Динаміка формування площі листя рослин ячменю ярого залежно від впливу норми висіву та позакореневих підживлень 32 ENG
Горб О. О., Чайка Т. О., Яснолоб І. О. Використання сидеральних культур як відновлюваного джерела енергії в органічному землеробстві 38 ENG
Маренич М. М. Передпосівна обробка насіння як елемент управління продуктивним потенціалом пшениці озимої 42 ENG
Ласло О. О., Диченко О. Ю. Використання технологій точного землеробства та рослинництва під час визначення екологічно стабільних територій для органічного виробництва 47 ENG
Кулик М. І., Рожко І. І. Вплив погодних умов веґетаційного періоду на елементи продуктивності та урожайність проса прутоподібного 50 ENG
М’ялковський Р. О. Вплив добрив на продуктивність бульб картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України 56 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Войтенко С. Л. Методика комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства 59 ENG
Борщ О. О., Рубан С. Ю. Інтенсивність вирощування кросбредних телиць за різних технологій утримання 63 ENG
Колісник О. І., Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. Технологічні особливості утримання м'ясної худоби абердин-ангуської породи в зимовий період на відкритих майданчиках 67 ENG
Грициняк І. І., Гурбик В. В. Рибогосподарська оцінка товарних триліток галицького коропа 72 ENG
Гавриленко О. С., Хоміцька О. А., Липовець О. В. Відповідність м'ясних та м'ясорослинних консервів вимогам національних стандартів України 77 ENG
Гавриленко О. С., Хоміцька О. А., Загорулько О. В. Мікробіологічний контроль м'ясних та м'ясорослинних консервів 81 ENG
Галоян Л. Л., Кучерук А. І., Мрук А. І. Морфометрична характеристика ремонтно- маточного стада струмкової форелі (Salmotruttam. Fariol.), вирощеної в умовах індустріального господарства «Ішхан» 85 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Савчук Т. Л. Гістологічні зміни у кістковому мозку за експериментального ушкодження кісткової тканини 89 ENG
Кравченко С. О., Канівець Н. С., Романенко Є. В. Профілактика кетозу високопродуктивних корів у весняний період 94 ENG
Мельничук В. В. Експериментальне визначення дезінвазійних властивостей засобу «Аноліт КРИСТАЛ» 97 ENG
Ковпак В. В., Ковпак О. С. Вплив трансплантації культур клітин на стан острівкового апарату підшлункової залози та рівень глюкози у крові за експериментального цукрового діабету у тварин 101 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ляшенко С. В., Пошивайло Ю. О. Вдосконалення машин для виготовлення паливного матеріалу необхідної фракції для побутового використання 106 ENG
ЕКОНОМІКА
Томілін О. О. Особливості формування міжгалузевих зв'язків та їх вплив на структурну політику в АПВ 110 ENG
Маркіна І. А. Розвиток організаційних структур та програм співучасті в системі аграрного землекористування 115 ENG
Пальонка О. Ю. Позиціювання українських підприємств на зовнішніх ринках зерна 121 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Григоришин Є. В. Вплив способів обробки насіння на динаміку морфометричних характеристик листка ехінацеї блідої в онтогенезі 127 ENG
Столярчук Т. А., Кисильчук А. М. Порівняльна характеристика морфологічних особливостей сортів льону олійного в умовах Правобережного Лісостепу України 136 ENG
Войтенко А. М. Продуктивність корів і телиць айрширської породи в умовах Полтавщини 140 ENG
Єресько В. І., Коваленко В. О. Капіляріоз у складі мікстінвазій травного каналу гусей 143 ENG
ВІТАННЯ
До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України 146  
ЮВІЛЕЇ
Опара М. М., Ковган М. І. Великий пропагандист виробництва сої на Полтавщині (до 90-річчя від дня народження Василя Олександровича Наріжняка) 147  
     
Аннотации 149  
Аnnotations 156  
 
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2017