Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2019

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2019
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Тищенко М. В., Філоненко С. В. Вплив системи удобрення цукрових буряків на продуктивність короткоротаційної плодозмінної сівозміни 11
Панфілова А. В., Гамаюнова В. В., Дробітько А. В. Урожайність пшениці озимої залежно від попередника та біодеструктора стерні 18
Маренич М. М. Ефективність способів застосування гумінових стимуляторів в технології вирощування пшениці озимої 26
Пісковий М. Б., Пилипченко А. В. Особливості розвитку біоти ґрунту в посівах конопель за технологіями органічного землеробства та її вплив на продуктивність 35
Гангур В. В., Кохан А. В., Глущенко Л. Д., Олепір Р. В., Лень О. І. Вплив природних і антропогенних факторів на динаміку гумусу та продуктивність пшениці озимої в умовах беззмінного вирощування 43
Єремко Л. С., Гангур В. В., Киричок О. О., Сокирко Д. П. Мінеральне живлення як фактор підвищення фотосинтетичної продуктивності і урожайності посівів гороху 50
Грицюк Н. В., Дереча О. А., Бакалова А. В., Складановська Я. М., Попелянська Т. В. Ефективність комплексного застосування препаратів різного походження проти фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої 57
Бакалова А. В., Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Дереча О. А., Щепанівський Д. С. Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України 65
Дереча О. А., Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Ковальчук Р. С., Шамрай Т. І. Застосування системних фунгіцидів проти грибних хвороб вівса в умовах Житомирської області 72
Шепілова Т. П. Вплив регуляторів росту на продуктивність сої в умовах Північного Степу України 80
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В., Горб О. О., Чайка Т. О. Формування родючості ґрунту в умовах органічного землеробства 85
Чайка Т. О., Яснолоб І. О., Горб О. О., Лотиш І. І., Березницький Є. В. Екологізація систем обробітку ґрунту задля відновлення та підвищення родючості ґрунтів 92
Писаренко П. В., Корчагін О. П. Прогнозування процесів евтрофікації водойм на прикладі річки Ворскла 103
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Чернявська Т. О., Ізмайлова Н. О. Якісний склад молока корів української червоно-рябої молочної породи 111
Вовкогон А. Г. Порівняльна характеристика нативної і іммобілізованої на модифікованому пектині закваски для йогурту за різного часу і умов зберігання 117
Усенко С. О. Циклічна лабільність гомеостазу у свинок 125
Батуревич О. О. Ефективність використання мінералів природного походження в раціоні самиць коропа 132
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Шевченко Т. С. Гематологічні показники крові хворої на трихуроз великої рогатої худоби відповідно до різних схем лікування 139
Сорокова С. С. Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики стронгілоїдозу овець 146
Міластная А. Г., Духницький В. Б. Імпульсно-хвильове допплерівське дослідження підшлункової залози собак за гострого панкреатиту 152
Заїка С. С., Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Сокульський І. М., Хоменко З. В. Гістохімічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіоактивно забрудненій території 160
Мельничук В. В. Особливості терапевтичної дії сучасних лікарських засобів за трихурозу овець 167
Фірсова Є. С., Канівець Н. С., Бездєльна А. С., Хоменко А. М. Обґрунтування доцільності різних методів лікування уролітіазу в котів 175
Євстаф’єва В. О., Голофаєв Б. Ю. Особливості поширення токсаскарозу собак у місті Полтава 181
Щербакова Н. С., Крупа К. П. Узагальнення інформації щодо лігулідозної інвазії риб 187
Стець О. В. Удосконалення класичного копроовоскопічного способу флотації шляхом використання знезолених фільтрів 193
Бородай Є. О., Година В. П. Поширення та особливості перебігу трихурозу собак на території міста Полтава 200
Гончаров С. Л. Вікова динаміка зараження риб родини Gobiidae трематодами Cryptokotyle Lühe, 1899 (Trematoda: Heterophyidae) в лиманних водах та акваторії Чорного моря півдня України 207
Євстаф’єва В. О., Горб К. О. Вплив ектопаразитів роду Ctenocephalides на гематологічні показники інвазованих собак 215
Локес-Крупка Т. П., Цвіліховський М. І. Клінічні та морфометричні показники у свійських кота і собаки за наявності ожиріння, що зумовлено цукровим діабетом 221
Журенко О. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Трокоз В. О. Вплив типу вищої нервової діяльності на вміст фосфору в крові корі 228
Назаренко О. С., Вплив вароозної інвазії на тривалість життя медоносної бджоли Apis mellifera L., 1758 235
Кручиненко О. В., Михайлютенко С. М., Клименко О. С. Терапевтична ефективність клозафену й клозіверону за дикроцеліозно-стронгілятозної інвазії корів 241
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Лєві Л. І. Формалізація вологопереносу в ненасиченій зоні модульної ділянки ґрунту як об’єкту керування на основі нео-фаззі мереж 248
Ковальчук С. Б., Горик О. В. Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у середньому перерізі. Повідомлення 2. Арки малої кривизни 256
   
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2019