Спеціальність «Економіка»

На базі Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій здійснюється підготовка спеціальності

051 ЕКОНОМІКА

 

  • за ступенем вищої освіти Бакалавр освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»
  • за ступенем вищої освіти Магістр – освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»
  • за ступенем вищої освіти Доктор філософії – освітньо-наукова програма «Економіка»

 

Форми навчання:

  •  денна;
  •  заочна.

Терміни навчання:

  • за ступенем вищої освіти Бакалавр - 3 роки 10 місяців;
  • за ступенем вищої освіти Бакалавр (скорочений термін навчання) - 1 рік 10 місяців; 
  • за ступенем вищої освіти Магістр  - 1 рік 4 місяці;
  • за ступенем вищої освіти Доктор філософії - 4 роки.

 

   
 

Інформація для вступників

 
Економіка – мистецтво задовольняти зростаючі потреби споживачів за допомогою обмежених ресурсів.
 
За спеціальністю 051 Економіка здійсюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських та іноземних підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.
 
Професія економіста має такі унікальні риси:
– перспективність – можливість успішно почати власний бізнес;
– універсальність – широкі можливості працевлаштування в будь-якій сфері, де потрібні економічні знання;
– дохідність – високий рівень заробітної плати;
 стабільність – постійний попит роботодавців на спеціалістів економічного профілю.
 
Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка:
– економіст, головний економіст;
– економіст з міжнародної торгівлі;
– економіст із збуту, директор комерційний, директор з маркетингу;
– економіст з податків і зборів, директор фінансовий;
– економіст з договірних та претензійних робіт;
– економіст з фінансової роботи; економіст із ціноутворення; економіст з планування;
– фахівцями в галузі праці та зайнятості;
– економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;
– економіст з матеріально-технічного забезпечення;
– аналітик з інвестицій;
– логіст;
– професіонал з фінансово-економічної безпеки;
– аналітик з кредитування; агент комерційний;
– фахівець з ефективності підприємництва;
– фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
– фахівець з управління активами; консультант з ефективності підприємництва; консультант з раціоналізації виробництва;
– помічник керівника виробничого підрозділу; помічники керівників малих підприємств;
– керуючий відділенням, завідувач відділу, керівник структрного підрозділу.
 
Постійно здійснюється підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських стипендіальних програмах та конкурсах, а саме:
1. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Міністерства освіти і науки України.
2. Конкурсі молодих учених, спеціалістів і студентів на кращу наукову роботу, що проводився Інститутом стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”.
3. Конкурсі студентських наукових робіт Фонду В. Пінчука “Завтра. UA”.
4. Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, що проходить у рамках Міжнародного благодійного Фонду “Україна 3000”.
5. Всеукраїнському проекті “Україна сьогодні: Новий старт. Економічний і соціальний розвиток” за підтримки Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВМГО “Студентська республіка”.
6. Всеукраїнському конкурсі студентських проектів економічних реформ за підтримки Всеукраїнської спілки вчених-економістів та Національної академії наук України.
7. Конкурсі студентських наукових робіт з тематичного напряму “Сталий розвиток за участі місцевих громад” за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.
8. Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
9. Конкурсі есе Фонду братів Кличків та Фонду Конрада Аденауера в рамках спільного проекту “Оздорови суспільство”.
10. Конкурсі на кращу наукову роботу Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону та Обласного наукового студентського товариства.
 
 
 
 
 
 
 
Ми готуємо фахівців, які володіють креативним економічним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками!!!