Про факультет обліку та фінансів

Історія

Випускники

Наукова робота

Навчально-методична діяльність

Організаційно-виховна робота

Навчається 1558 здобувачів вищої освіти: із них на - денній  653;

                                                                                       - заочній 908.

Професорсько-викладацький склад факультету 96 викладачів.

З них: 11 професорів та 56 доцентів, 12 докторів наук і 65 кандидатів наук.

За всіма спеціальностями факультету заняття проводяться за денною та заочною (дистанційною) формами.

Факультет готує фахівців у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями:

071 "Облік і оподаткування” 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
035 "Філологія" 052 "Політологія"

 

Здобувачі вищої освіти навчаються за ступеневою системою підготовки “бакалавр – магістр”.

Кращі здобувачі мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

До складу факультету входять кафедри:

 

Бухгалтерського обліку та економічного контролю Гуманітарних і соціальних дисциплін
Економічної теорії та економічних досліджень Фінансів, банківської справи та страхування

 

 

З кожним роком факультет набуває престижу. Підготовка фахівців ведеться на базі сучасних технологій у сфері науки та освіти. На факультеті функціонує 8 комп'ютерних класів, обладнаних сучасною комп'ютерною технікою та досконалим програмним забезпеченням. Це дає змогу здобувачам опановувати сучасні комп'ютерні технології та впевнено використовувати їх у своїй практичній діяльності. Щороку оновлюється й адаптується до реалій сьогодення навчально-методичне забезпечення факультету обліку та фінансів.

 

 

 

В оглядах-конкурсах художньої самодіяльності здобувачів вищої освіти університету виступи факультету обліку та фінансів завжди викликають захоплення і симпатію глядачів.

 

 

 

 

 

 

 

  Факультет проводить якісну підготовку висококваліфікованих кадрів, потребу в яких проявляють як передові підприємства, так і установи і організації області, країни та світу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширяться міжнародні зв'язки факультету, які надають можливість здобувачам і викладачам щорічно проходити стажування за кордоном,

зокрема в Англії, Німеччині, Австрії, Данії, США, Франції, Польщі. 

    Одержані знання дозволяють випускникам факультету обліку та фінансів застосувати їх у різних галузях економіки. Факультет пишається своїми вихованцями, які очолюють відділи податкових інспекцій, державного казначейства, сільськогосподарські підприємства, працюють бухгалтерами, аудиторами, економістами, фінансистами різних установ і організацій.

Де б не працювали випускники факультету, вони гідно тримають марку та честь Полтавського державного аграрного університету!