Педагогічна практика здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Педагогічна практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні є етапом практичної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до науково-педагогічної діяльності. Вона є обов’язковим компонентом освітньої складової освітньо-наукової програми, за якою навчається здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії.

Педагогічна практика здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії передбачає набуття ними майстерності викладацької діяльності в закладах вищої освіти, як одного з результатів впровадження новітніх знань та власних наукових напрацювань у процесі підготовки здобувачів за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти.

 

У процесі проходження педагогічної практики здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії повинні оволодіти:

  • аспектами організації і здійснення освітнього процесу в сучасних умовах;

  • основами навчально-методичної роботи;

  • навиками структурування наукових знань та інтегрування їх в навчальний матеріал з дисципліни;

  • навичками опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці до навчальних занять;

  • різноманітними освітніми технологіями та методиками викладання навчальних дисциплін фахового спрямування.

 

Мета, завдання та заплановані результати визначаються робочою програмою педагогічної практики.

 

Базою проходження педагогічної практики є кафедра Полтавської державної аграрної академії, за якою закріплений здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії та на якій працює його науковий керівник.

Бази педагогічної практики:

Факультет: ННІ економіки, управління, права та ІТ

 
Факультет: Факультет агротехнологій та екології
 
Факультет: Факультет ветеринарної медицини
 
Факультет: Факультет інженерно-технологічний
 
Факультет: Факультет обліку та фінансів
 
Факультет: Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Форми звітної документації: