Зміст підготовки з.в.о. за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти ступеня доктор філософії за спеціальністю 073 Менеджмент 2022 н.р.

 

Педагогічна практика

 Навчальні дисципліни

 

Навчальна дисципліна
Анотація
Силабус
Обовязкова частина
Дисципліни загальної підготовки
Англійська мова академічного спрямування
Інноваційна педагогічна діяльність
Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності
Філософія науки
Дисципліни професійної підготовки
Актуальні проблеми детінізації та управління безпекою організації
Методологія та організація управлінських досліджень
Сучасні та класичні теорії менеджменту
Управління науковими проектами