Засідання науково-методичної ради спеціальності Агроінженерія

18 березня 2021 року відбулося планове засідання науково-методичної ради спеціальності Агроінженерія інженерно-технологічного факультету. До розгляду питання «Про забезпечення публічності інформації про освітні програми спеціальності Агроінженерія», були залучені роботодавці, здобувачі вищої освіти та робоча проектна група з метою обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія.

  
В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів з агроінженерії взяли участь директор Полтавського представництва ТОВ «Ерідон ТЕХ» Сергій Яковенко; директор ТОВ «Авто-Моторна Компанія» Віталій Бартош; директор ТОВ «Автопланета-моторс» Олексій Теличко та керівник відділу гарантії Юрій Пуглій; представники ТОВ «Агрістар» Олександр Блик та Дмитро Хвостенко; власник ФГ «Григорівське» Олег Нескоромний; декан інженерно-технологічного факультету, професор Дудніков І. А.; гаранти освітньо-професійних програм кандидат технічних наук, доцент Келемеш А. О., доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шейченко В. О.; члени проектної групи завідувач кафедри Технології та засоби механізації аграрного виробництва, кандидат технічних наук, доцент Горбенко О. В. та голова науково-методичної ради спеціальності Агроінженерія, кандидат технічних наук, доцент Ляшенко С. В.; науково-педагогічні працівники науково-методичної ради спеціальності Агроінженерія: заступник декана інженерно-технологічного факультету: кандидат технічних наук, доцент Біловод О. І.; секретар науково-методичної ради спеціальності Агроінженерія, старший викладач Сівцов О. В.; проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності Костенко О. М.; завідувач кафедрою Безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент Лапенко Т. Г.; заступник декана по науковій роботі, кандидат технічних наук, доцент Муравльов В. В.; завідувач кафедрою Загальнотехнічних дисциплін, доктор технічних наук, професор, член персонального складу Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України, дійсний член Академії будівництва України та міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, голова Полтавського осередку всеукраїнського Наукового товариства з механіки руйнування, член Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України та керівник регіонального постійно діючого наукового семінару «Проблеми механіки деформівного твердого тіла», заслужений працівник народної освіти України, відмінник освіти України, лауреат премії ім. В. М. Глушкова (2006р.), лауреат премії академії будівництва України ім. Буднікова (2013р.), занесений в біографічно-енциклопедичний збірник «Будівництво. Видатні інженери України» та в книги «Хто є хто в будівництві та архітектурі» (четвертий та п’ятий випуски)» Горик О. В.; завідувач кафедрою Галузеве машинобудування, кандидат технічних наук, доцент Яхін С. В.; завідувач кафедрою Технології та обладнання переробних і харчових виробництв, кандидат технічних наук, доцент Падалка В. В.; голова науково-методичної ради спеціальності Галузеве машинобудування, кандидат технічних наук, доцент Попов С.В.; здобувачі вищої освіти спеціальності Агроінженерія Голуб А. О., Курда Т. Я., Чорнобай М. С., Горєвий Є. А., Падалка Ю. В., Тристан В. О. та інші.


Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розроблених освітньо-професійних програм, їх структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з агроінженерії.

На засіданні були порушені дискусійні питання щодо вимог роботодавців до потенційних працівників. Директор Полтавського представництва ТОВ «Ерідон ТЕХ» Сергій Яковенко зазначив важливість виробничої практики та здобуття студентами практичного досвіду під час навчання.

На завершення засідання учасники науково-методичної ради інженерно-технологічного факультету підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки фахівців з агроінженерії конкурентоспроможних на ринку праці.