Відділ з питань інтелектуальної власності

Адреса – адміністративний корпус, каб. 16;
тел. (0532) 56-99-23;    моб. (050) 713 07 73 
e-mail: bulakh@pdaa.edu.ua 

Відділ з питань інтелектуальної власності (далі – відділ), як науковий структурний підрозділ, створений відповідно до наказу ректора академії від 31 грудня 2014 року № 238, у зв’язку із реорганізацією навчально-наукового відділу.

Відділ у своїй роботі керується:

1. Законом України «Про вищу освіту».
2. Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
3. Законом України «Про інноваційну діяльність».
4. Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
5. Законом України «Про охорону прав на сорти рослин».
6. Законом України «Про авторське право і суміжні права».
7. Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
8. Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».
9. Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».
10. Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».
11. Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації.
12. Статутом Полтавського державного агарного університету.
13. Положенням про відділ з питань інтелектуальної власності.
14. Наказами ректора університету, розпорядженнями першого проректора, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи.

Склад відділу

Положення відділу з питань інтелектуальної власності

 
 

Форми складання  планів (звітів)

 

Плани проведення наукових заходів (конференцій, семінарів) на базі університету

Архів 2016-2021 р.р.

Тематичні плани науково-дослідних робіт університету за кафедральними тематиками (в розрізі факультетів) зареєстрованих в УкрІНТЕІ

Архів 2016-2021 р.р.


  •  

Тематичні плани науково-дослідних робіт університету, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників

Архів 2016-2020 р.р.

  •  

Тематичні плани науково-дослідних робіт університету, які будуть виконуватись за рахунок коштів державного бюджету

Архів 2017-2021 р.р.


  •  

Реєстри отриманих охоронних документів винахідниками університету

Архів 2015-2021 р.р.


  •  

Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради університету

Архів 2015-2021 р.р.

Реєстри положень, затверджені рішенням вченої ради університету

Архів 2015-2021 р.р.

Реєстр осіб, яким присвоєно звання "Почесний професор Полтавського державного аграрного університету" рішенням вченої ради університету