Деканат факультету ветеринарної медицини

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ,
доктор ветеринарних наук,
професор

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА
заступник декана з навчальної роботи,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
заступник декана  з  наукової роботи,
кандидат ветеринарних наук, доцент
заступник декана з виховної роботи,  
кандидат ветеринарних наук, доцент

 

голова Ради з якості вищої освіти 
спеціальності  "Ветеринарна медицина",
кандидат ветеринарних наук, доцент
голова Ради з якості вищої освіти 
спеціальності «Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза», кандидат ветеринарних наук, доцент
Шелудько
Анастасія Олександрівна
Дорошенко
Юлія Миколаївна
методист
секретар

 

Функції деканату

Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, методичні питання, ведення діловодства.

Працівники деканату виконують наступні функції:

  • Координація навчального процесу на факультеті;

  • Організація й проведення заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково-екзаменаційних відомостей), всіх видів практики;

  • Участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету;

  • Реалізація дій по вдосконалюванню технології навчання;

  • Здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів;

  • Організація умов життя студентів, суспільних заходів, підготовка пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню студентів, а також про заходи дисциплінарного впливу;

  • Контроль за виконанням розкладу навчальних занять факультету;

  • Ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах.