Дмитренко Надія Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин

Посада: 

Кандидат ветеринарних наук, доцент.

Контактна інформація: 

nadiia.dmytrenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Дата народження: 7 липня 1977 року.

Веде дисципліни: Патологічна фізіологія тварин. Патологічна анатомія та розтин.

Освіта

У 2001 році з відзнакою закінчила факультет ветеринарної медицини Полтавського державного сільськогосподарського інституту, ТА №16901444 (11.07.2001), за спеціальністю “Ветеринарна медицина”, кваліфікація «Лікар ветеринарної медицини».
У 2004 році з відзнакою закінчила факультет ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії, ТА №25797166 (15.07.2004), за спеціальністю “Ветеринарна медицина”, кваліфікація «Магістр ветеринарної медицини».

Аспірантура

Кандидат ветеринарних наук з 2010 року. Дисертацію захистила  в спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті. Тема дисертації: «Гломерулонефрит у домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування)», спеціальність 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Диплом кандидата наук ДК № 058925 від 14 квітня 2010 року.

Досвід роботи

Працювала на посаді асистента (2004-2010 роки), старшого викладача (2010-2012 роки), доцента (з 2012 року по теперішній час).

Знання мов

Українська, російська – вільне володіння.

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Свідотство про підвищення кваліфікації СС 00493706/012483-20, видане 9 жовтня 2020 року. Теми: Вища освіта в умовах пандемії COVID-19; Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі ЗВО; Система забезпечення якості освіти у ЗВО; Технологія «успіху». Ціннісні орієнтації сучасної молоді; Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія».

Здобутки

Міністерство освіти і науки. Атестат доцента 12ДЦ №045300, рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 2015 року, пртокол №5/02-Д.

Публікації

Має 38 наукових праць, у тому числі монографію та 22 статті опубліковані у фахових виданнях.

Список публікацій: 

Факультети: