Щербакова Наталія Сергіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи

Посада: 

Доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи

Контактна інформація: 

роб. тел. вн. 3-39, корп. №1, ауд. 69

 

Ідентифікатори науковця:

З 2004 року працює в Полтавській державній аграрній академії на посадах асистента, старшого викладача, доцента
Ведуча курсу з диспліни «Ветеринарно-санітарні вимоги до продукції тваринницва», «Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право», «Ветеринарно–санітарна експертиза», «Гігієна харчових продуктів».

Освіта

Закінчила Полтавську державну аграрну академію, факультет ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини у 2004 році.
Магістр ветеринарних наук 2005.

Аспірантура

2011 р. -  кандидат ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Досвід роботи

На факультеті ветеринарної медицини працює з 2004 року, педагогічний стаж 17 років.

Знання мов

Українська, російська - вільно, англійська (зі словником)

Підвищення кваліфікації

1. Харківська державна зооветеринарна академія 2009р;
2. Сумський національний аграрний університет 2011;
3. Семінар  TAIEX ( Законодавство Безпеки Продовольства ЄС) 29/03/2012;
4. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННУ післядипломної освіти. «Іноваційна спрямованість педагогічної діяльності» № 12 спк 88443;
5. Стажування з 5 травня по 5 листопада у приватного адвоката Коренькова І.А. «Правовий аналіз та оцінка діяльності підприємств та організацій різних форм власності, захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, практичне застосування законодавчої бази України» № 07\14;
6. "ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ОСВІТИ З БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ В УКРАЇНІ", Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, Київ 17-20 травня, 2016

7.  Навчальний курс з "Європейського та Українського харчового законодавства, сертефікат EuroAid/133816/C/SER/UA? 2016р.

8. Навчальний курс аудиторів НАССР, сертефікат EuroAid/133816/C/SER/UA, 2016р.

9. Юридична Компанія "Кредо", стажування з 20 травня 2017 по 20 листопада 2017р.

10. Національний університетбіоресурсів і природокористування України,сертефікат № СС00493706/004456-17,  2017р.

11. Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава. Тема: «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Науково-методична конференція, 24–25 лютого 2021 р., сертифікат СС00493014/000422-21 (12 год./0,4 ЄКТС).

12. Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава. Тема: «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 15–16 лютого 2021 р., сертифікат СС00493014/000516-21 (8 год./0,3 ЄКТС).

13. Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава. Тема: «Проблеми репрордуктології корів: нові технології». Міжнародна науково-практична конференція, 1–4 червня 2021 р., сертифікат від 4 червня 2021 р. (5 год./0,17 ЄКТС).

 

Участь у міжнародних проектах

1. Міжнародний семінар TAIEX (Законодавство Безпеки Продовольства ЄС) 29/03/2012 м. Київ;
2. Міжнародний  семінар «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» (Полтава 9 жовтня 2014 року);
3. Міжнародний  семінар «Сучасні проблеми біоетики та бібезпеки» (Київ 4-6 жовтня 2014 року);
4. Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція WORLD Science "Сучасні наукові досягнення та їх практичне використання", (ОАЭ 20 - 22 жовтня 2014 р);
5. 24–27 мая 2016 г. – V научно-практическая конференция Международной ассоциации паразитоценологов «Паразитарные системы и паразитоценозы животных».(Витебск);
6. Проект Р633 Освіта та поширення знань в Україні. Міністерство оборони Великобританії Український науково-технологічний центр Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України Українська асоціація біобезпеки 6-й Регіональний Семінар, Київ 17-20 травня, 2016. 

Участь у семінарах

 • учасник щорічних внутрішньовузівських науково-практичних, регіональних, міжнародних конференцій;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція патоморфологів «Сучасні науково-практичні досягнення у ветеринарній патоморфології» м. Полтава 19–20 травня 2011 р.;
 •  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ветеринарної медицини України» м. Полтава 24–26 жовтня 2012 р.;
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» м. Львів 4–5 жовтня 2012 р.;
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Наукомісткі технології у сучасному тваринництві» присвячена 85-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, академіка НААН, Лауреата премії Ради Міністрів СРСР, Заслуженого діяча науки і техніки України Федора Івановича Осташка м. Харків 18–19 квітня 2013 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини » (Полтава 17–18 лютого 2015 року);
 • 46-а науково-методичної конференції «Науковий та педагогічний професіоналізм викладачів ВНЗ як основа надання студентам якісних освітніх послуг» (Полтава 24 січня  2015 року);
 • Всеукраїнський науковий семінар, присвячений 20-річчю заснування кафедри заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи ПДАА  (Полтава 19 травня 2015 року);
 • Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу (Полтава 13–14 травня 2015).
 • Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава. Тема: «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 15–16 лютого 2021 р., сертифікат СС00493014/000516-21 
 • Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава. Тема: «Проблеми репрордуктології корів: нові технології». Міжнародна науково-практична конференція, 1–4 червня 2021 р., сертифікат від 4 червня 2021 р. 

Здобутки

Нагороджена грамотами академії, міської виконавчої ради

Публікації

Має понад 123 наукових публікацій, посібник, 25 методичних рекомендацій та робочих зошитів, 1 технічні умови.

Список публікацій: 

Обов'язки

Куратор 1 групи 1 курсу факультету ветеринарної медицини, відповідальна за профорентаційну роботу по факультету.

Факультети: