Анкетування студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування


Анкети

Оцінювання студентом якості ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Опитування щодо якості освітніх послуг

Опитування щодо удосконалення змісту та підходів до викладання навчальних дисциплін

Опитування про якість системи контролю та критеріїв оцінювання результатів навчання

Забезпечення комфортних умов навчання в університеті

Дотримання прав та обов’язків, правил внутрішнього розпорядку в університеті

Щодо якості навчання у закладі вищої освіти


Результати анкетування

Результати оцінювання студентом якості ОПП 2017–2018 року набору

Результати оцінювання студентом якості ОПП 2018–2019 року набору

Результати анкетування студентів щодо оцінки стану освітнього середовища в академії

Порівняння результатів анкетування щодо якості навчання в академії

Порівняння результатів анкетування щодо обізнаності з принципами академічної доброчесності в ПДАА

Результати анкетування щодо оцінки умов навчання в академії

Порівняння результатів анкетування щодо дотримання прав та обов’язків