Академічна доброчесність

З нормативними актами і внутрішніми документами Полтавського державного аграрного університету, на основі яких формується політика академічної доброчесності у закладі освіти в цілому і на освітній програмі Правознавство зокрема, можна ознайомитися за посиланням.

Питання академічної доброчесності здобувачів вищої освіти за ОП Правознавство, рівно як і науково-педагогічних працівників ПДАУ, розкриваються у межах вивчення усіх без виключення освітніх компонентів, а базові поняття опановуються в ході вивчення дисципліни "Університетська освіти" (перший семестр першого року навчання):

Результати соціологічних досліджень студентів на тему: "Що Ви знаєте про академічну доброчесність?":

Освітньо-професійна програма Доповідь Презентація
Правознавство читати читати
Підприємництво читати читати

Сутність академічної доброчесності очима здобувачів вищої освіти (інтелектуальна гра в рамках дисципліни "Університетська освіта"), листопад 2019 р.

Формування культури академічної доброчесності в рамках дисципліни "Університетська освіта", грудень 2020 р.

Обговорення принципів академічної доброчесності зі студентами та викладачами ОПП Правознавство, 18.02.2021 р.

Вивчення теми "Академічна доброчесність" з рамках дисципліни "Університетська освіта, 26.10.2021 р.

Семінарське заняття з дисципліни "Університетська освіта" із вивчення понять академічної культури, етики поведінки учасників освітнього процесу, академічної доброчесності, плагіату, професійної свідомості тощо (02.11.2021 р.)


Кафедра підприємництва і права рекомендує для кращого опанування питань академічної доброчесності пройти онлайн тренінги, прослухати корисні вебінари, наприклад:

Академічна доброчесність

Короткі поради: Редагування наукових текстів - Богдана Романцова

Короткі поради: Як написати аргументоване есе?

Короткі поради: Оформлення списків джерел. Цитування та посилання

 

З результатами анкетування здобувачів вищої освіти ОПП Правознавство та науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва і права щодо обізнаності принципам академічної доброчесності можна ознайомитися на сайті  у рубриці "Академічна доброчесність".