Сутність академічної доброчесності очима здобувачів вищої освіти

Навчати академічній доброчесності можна по-різному: у ході лекційних та практичних занять, виконуючи самостійні завдання, власним прикладом та ін. А можна навіть зіграти в інтелектуальну гру, провести відкриту дискусію, візуалізувати сутність академічної доброчесності.

 

 

Саме такі форми активно застосовують викладачі Вараксіна О. В., Воронько-Невіднича Т. В., Загребельна І. Л., Світлична А. В.  для студентів освітньо-професійних програм Правознавство, Інформаційні управляючі системи, Підприємництво, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент підприємства, Міжнародні економічні відносини, Місцеве самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: