Зміст підготовки ЗВО за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти ступеня доктор філософії за спеціальністю 201 Агрономія 2020 р.н.

 
 
Освітньо-наукова програма
Рецензії на освітньо-наукову програму
 
Перелік навчальних дисциплін
 
Назва дисципліни
Анотація
Силабус
Обов’язкова частина
освітньо-педагогічної підготовки
Англійська мова для науковців
Бібліографія, інформаційний пошук та інтелектуальна власність
Педагогіка вищої школи
Стратегія сталого розвитку в глобальному середовищі
Філософія науки
професійної підготовки
Агроекологія
Органічне землеробство Анотація Силабус
Організація наукових досліджень в агрономії
Стабільне рослинництво Анотація Силабус
Вибіркові дисципліни
Адаптивні системи землеробства
Біологічний захист рослин
Селекція і насінництво
Управління продукційними процесами у рослинництві
Загальне землеробство Анотація Силабус
Лікарське рослинництво
Системи сучасних інтенсивних технологій
Нішові культури Анотація Силабус