Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (стн) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2020 року набору