ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік вибіркових навчальних дисциплін
Маркетинг та менеджмент Анотація Силабус
Аналіз економічних моделей галузі машинобудування Анотація Силабус
Основи конструювання Анотація Силабус
Основи надійності машин Анотація Силабус
2 рік навчання
Автоматизована технологічна підготовка виробництва Анотація Силабус
Засоби механізації у переробній галузі Анотація Силабус