ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік вибіркових навчальних дисциплін
Маркетинг та менеджмент Робоча програма Анотація Силабус
Аналіз економічних моделей галузі машинобудування Робоча програма Анотація Силабус
Основи конструювання Робоча програма Анотація Силабус
Основи надійності машин Робоча програма Анотація Силабус