Обов'язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Робоча програма Анотація Силабус
Безпека життєдіяльності  Робоча програма Анотація Силабус
Основи автоматизованого проектування Робоча програма Анотація Силабус
Правознавство Робоча програма Анотація Силабус
Матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів Робоча програма Анотація Силабус
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Робоча програма Анотація Силабус
Теоретична механіка   Анотація Силабус
Опір матеріалів Робоча програма Анотація Силабус
Електротехніка і електроніка   Анотація Силабус
Теорія механізмів і машин Робоча програма Анотація Силабус