Обов'язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Анотація Силабус
1-й рік навчання
Безпека життєдіяльності  Анотація Силабус
Основи автоматизованого проектування Анотація Силабус
Правознавство Анотація Силабус
Матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів Анотація Силабус
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Анотація Силабус
Теоретична механіка Анотація Силабус
Опір матеріалів Анотація Силабус
Електротехніка і електроніка Анотація Силабус
Теорія механізмів і машин Анотація Силабус
2-й рік навчання
Механоскладальні дільниці та цехи Анотація Силабус
Різальний інструмент Анотація Силабус
Економіка підприємства Анотація Силабус
Деталі машин Анотація Силабус
Технологічні основи машинобудування Анотація Силабус
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання Анотація Силабус