Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2021

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2021
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Дьомін Д. Г., Кулик М. І., Михно Ю. В. Реалізація потенціалу насіннєвої продуктивності сорго багаторічного при застосуванні препарату «Агростимулін» 13
Ласло О. О., Мельничук А. В. Ефективність застосування регулятора Вимпел-2 та комплексного мікродобрива у посівах сої 24
Шепілова Т. П., Петренко Д. І., Лещенко С. М., Артеменко Д. Ю. Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та регуляторів росту рослин 30
Іжболдін О. О. Спектр мутаційних змін у пшениці озимої (Triticum aestivum L.) при дії гамма-променів 36
Семенов А. О., Сахно Т. В., Семенова Н. В., Ляшенко В. В. Вплив УФ-випромінювання на біологічні властивості та водопоглинання при передпосівному опроміненні насіння ріпаку озимого 44
Мостов’як С. М., Мостов’як І. І. Екологічно безпечний захист смородини чорної (Ribes nigrum L.) від сисних шкідників 53
Ляшенко В. В., Карасенко В. М., Кракотець С. І. Вплив системи обробітку ґрунту та попередників на урожайність і якість зерна пшениці озимої 64
Кирнасівська Н. В., Колеснікова О. А. Агрокліматична оцінка вологозабезпеченості періоду вегетації озимої пшениці у Вінницькій області 71
Козар С. Ф., Білоконська О. М. Вплив Аzotobacter chroococcum IMB B-7836 сумісно з полісахаридно-білковим комплексом на урожайність огірка 79
Гангур В. В., Пипко О. С., Прокопів О. О. Продуктивність сої залежно від технології передпосівного обробітку ґрунту та інокулювання 85
Астахова Я. В., Гасанова І. І., Кулик А. О. Ефективність вирощування пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення в Північному Степу 91
Шовкова О. В., Коротич Є. В. Ефективність мікродобрив для передпосівної обробки насіння сої 98
Міленко О. Г., Антонець М. О., Копань Д. В., Добровольський С. О., Лукіна А. Р. Урожайність скоростиглих сортів сої залежно від норми висіву насіння 103
Шевніков М. Я., Тищенко В. М., Костенко М. П. Вивчення ультраскоростиглих сортів проса в поукісних і післяжнивних посівах залежно від попередників і способів сівби 112
Бараболя О. В., Вакулюк Д. С., Прудкий Т. А. Вплив сортових особливостей картоплі на якість і лежкість 120
Маренич М. М., Дяжук Р. У., Іванюта О. О., Мерезен Н. Л. Особливості формування урожайності пшениці озимої в органічних посівах в умовах недостатнього зволоження 126
Поспєлов С. В., Поспєлова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Міщенко О. В., Черняк О. О., Скляр С. С., Іванічко О. В. Аналіз фітопатогенного стану посівів соняшнику в період вегетації за різних агрокліматичних умов 133
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Тараненко А. О., Цьова Ю. А., Середа М. С., Кузенко Л. Ю., Солодовник М. A. Потенціал біомаси відходів сільського господарства для виробництва біоенергетики в Полтавській області 142
Федько Р. М., Антонець М. О., Антонець О. А., Віблий О. М. Біологічні та екологічні особливості Sambucus nigra в умовах Лівобережного Придніпров’я 154
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Осадча Ю. В., Сахацький Г. І. Діагностичне значення інтегральних імуногематологічних індексів як маркерів гострого стресу у курей 162
Корбич Н. М. Взаємозв’язок довжини вовни з показниками продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи 171
Любенко О. І., Пасєчко Д.-В. Д., Красновид Т. Ю. Оптимальна щільність посадки курчат-бройлерів в умовах фермерських господарств 178
Захаренко М. О., Хоценко А. В., Ващенко П. А., Шостя А. М., Поліщук А. А., Усенко С. О., Шаферівський Б. С. Поведінка лактуючих корів за безприв’язно-боксового великогрупового утримання та дії високої температури повітря 183
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Деркач І. М., Духницький В. Б., Деркач С. С., Лозовий В. М., Коструб В. В., Лоза Ю. В., Мідик С. В., Морозова В. С., Ушкалов В. О., Фрицький І. О., Плутенко М. О. Вплив клатрохелату Феруму(IV) на вміст феруму у деяких внутрішніх органах поросят. 188
Панасова Т. Г., Звенігородська Т. В., Туль О. І., Грек В. О. Ефективність осіменіння корів у спонтанну охоту, визначену за допомогою системи автоматизованого контролю їх рухової активності 195
Омельченко Г. О., Авраменко Н. О., Волосовець В. Ю., Волосовець Н. Ю., Гоголь О. М. Окремі аспекти діагностики і лікування у собак алопеції Х 201
Паславські Р., Паславська У., Сорокова С. Небезпечні продути для тварин. Отруєння цибулею і часником собак та котів 207
Долгін О. С. Дослідження епізоотичної ситуації щодо трихурозу собак на території України 214
Коваленко С. О. Порівняльна ефективність мортальних та вітальних методів лабораторної діагностики хоріоптозу у великої рогатої худоби 221
Бурцева Д. Д., Локес-Крупка Т. П., Кравченко С. О., Хоменко А. Н. Терапевтичне лікування котів за сечокам’яної хвороби 227
Киричко О. Б., Киричко Б. П., Шерстюк Л. М., Панова А. М. Гематологічні та біохімічні показники крові хворих на панлейкопенію котів при застосуванні розчину полтавського бішофіту 233
Курман А. Ф., Каришева Л. П., Щербина О. В., Чижевський І. В. Вплив хронічного низькодозового іонізуючого опромінення на імунну систему, механізми нейроендокринної регуляції і окремі біохімічні показники тварин в умовах радіаційно забруднених угідь України 239
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ляшенко С. В., Яценко Ю. В., Лазоренко А. І. Результати експериментальних досліджень енергозберігаючого режиму роботи засобу механізації для подрібнення гілок дерев 249
Сайчук О. В., Аветісян В. К., Колпаченко Н. М., Маніло В. Л., Біловод О. І., Дудник В. В. Дослідження процесу подрібнювання стеблової маси 259
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2021