Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2018

ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №3, 2018
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Камінський В. Ф., Гангур В. В. Динаміка продуктивної вологи в ґрунті за вирощування пшениці озимої в сівозмінах Лівобережного Лісостепу України 11
Шевніков М. Я., Міленко О. Г., Лотиш І. І. Урожайність сортів сої залежно від елементів технології вирощування 15
Маренич М. М., Маркіна І. А., Гангур В. В., Лень О. І. Ефективність застосування препаратів «Soilbiotics» на пшениці озимій 22
Семенов А. О., Кожушко Г. М., Сахно Т. В. Ефективність проростання насіння ріпаку при. передпосівному опроміненні його УФ-випроміненням різного спектрального складу 27
Тищенко М. В., Мороз О. В., Смірних В. М., Новоселецький І. Г., Кусков О. Г., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. Використання мікроелементного препарату «Аватар» за вирощування ячменю ярого в польовій сівозміні 32
Ловинська В. М., Рула І. В. Аналіз термодеструкції компонентів стовбура сосни звичайної в умовах Північного Степу України 39
Сахненко В. В., Сахненко Д. В. Особливості розмноження шкідників пшениці озимої при ресурсоощадних системах застосування добрив у Лісостепу України 45
Смірних В. М., Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В., Нікітін М. М. Регулятор росту рослин «Грейнактив-С» покращує насіння цукрових буряків 50
Тищенко В. М., Гусенкова О. В., Дубенець М. В., Колісник А. В. Систематизація сортів та селекційних ліній пшениці озимої за кількісними ознаками в умовах контрольованого середовища з використанням кластерного аналізу 56
Зимароєва А. А. Особливості просторово-часового тренду врожайності зернових і зернобобових культур в поліській та лісостеповій зонах України 66
Кулик М. І. Аналіз комплексного впливу агрозаходів на урожайність проса прутоподібного в умовах Центрального Лісостепу України 74
Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Формування насіннєвої продуктивності у колекційних зразків сої в умовах Лісостепу України 87
Тригуб О. В., Ляшенко В. В., Бараболя О. В. Селекційна цінність екологічно віддалених зразків гречки національної колекції України 95
Зінченко Є. В., Крутько Р. В. Структура кореляційних зв’язків баклажана за різних схем розміщення рослин 102
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Вдовіченко Ю. В., Нечмілов В. М., Повод М. Г. Продуктивність поросят за сухого, вологого та рідкого типу годівлі на дорощуванні 106
Повод М. Г., Шпетний М. Б. Сезонна динаміка продуктивності поросят за дорощування їх у станках із різним типом підлоги 110
Войтенко С. Л., Васильєва О. О. Сучасний генофонд курей України 115
Коробка А. В., Рак Т. М., Бітлян О. К., Конкс Т. М. Технологія застосування преміксів різного складу у свинарстві 122
Колісник О. І., Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І. Моніторинг та оцінка м΄ясної худоби абердин-ангуської породи в Україні 127
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В., Кручиненко О. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Коваленко В. О. Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин на території Полтавської області 132
Мельничук В. В., Сорокова С. С. Особливості морфо-метричної будови Strongyloides papillosus (Wedl, 1856), виділених від овець 137
Мазуркевич А. Й., Ковпак В. В., Ковпак О. С. Вплив гормону росту (rhGH) та Biolaminin 521 LN на проліферативну активність стовбурових клітин кота 143
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дмитриков В. П., Дудніков І. А., Падалка В. В. Рециклінг відпрацьованих компонентів автотракторної техніки і технологічних машин аграрних виробництв 149
Прасолов Є. Я., Бєловол С. А., Черненко Б. С., Ужищенко А. В., Шеметюк А. В. Дослідження безприводного ротаційного органу адаптера до сівалки просапних культур 153
Прасолов Є. Я., Бєловол С. А., Черненко Б. С., Ужищенко А. В. Дослідження та обґрунтування раціональних парметрів плівкоукладача 161
Панасенко С. І., Бурлака О. А., Яхін С. В. Обґрунтування вибору конструктивної схеми для апарату зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітини 168
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Данкевич Н. І. Вплив кормових добавок із морських гідробіонтів на продуктивність каченят-бройлерів 176
Боброва В. В. Інсулінорезистентність за гестаційного цукрового діабету у суки (клінічний випадок) 180
ЮВІЛЕЇ
Аранчій В. І., Поліщук А. А., Кравченко О. І. Володимиру Сергійовичу Тендітнику – 80 років! 183
Вергунов В. А. Професор В. М. Румянцев – фундатор науково-освітнього напряму «Агрономічна робота» в УСРР: біографія в контексті здобутків 185
Чергове досягнення ПДАА 196
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2018