Вісник Полтавської державної аграрної академії №1-2, 2015

ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №1-2, 2015
ЗМІСТ
Опара М. М. Нехай не згасне зірка перлини аграрної науки! (До130-річчя Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова НААНУ) 7  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Писаренко П. В., Хлебнікова Я. О. Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області 11 ENG
Зуза В. С., Рожков А. О., Гутянський Р. А. Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду 22 ENG
Мельник А. В., Троценко В. І., Говорун С. О. Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України 25 ENG
Крамарьов С. М., Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного 29 ENG
Яновський Ю. П., Cуханов С. В., Гричанюк В. П. Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana Oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України 32 ENG
Яновський Ю. П., Cуханов С. В., Михайленко Л. П., Чепернатий Є. В. Особливості біології оленки волохатої (Epicometis Hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні лісостепу України 36 ENG
Колєснікова Л. А., Федюшко М. П. Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів 41 ENG
Поспєлова Г. Д. Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої 44 ENG
Курдюкова О. М., Жердєва К. О. Угрупування та інвазія Сyclachaena Xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах 49 ENG
Диченко О. Ю. Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах 55 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Войтенко С. Л. Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій 60 ENG
Чухліб Є. В., Голуб Н. Д., Скареднов Д. Ю. Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування 65 ENG
Бондаренко О. М. З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 69 ENG
Усачова В. Є. Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині 74 ENG
Палій А. П. Встановлення чинників, які впливають на процес промивання молокопроводу 80 ENG
Гончарова І. І. Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі 84 ENG
Ляшенко А. О. Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання 87 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А. Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука 91 ENG
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. Кількість і види мікроорганізмів за хірургічної інфекції у свиней 95 ENG
Кулинич С. М. Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі чутівського кінного заводу «Тракен» 99 ENG
Передера С. Б., Кінаш О. В. Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження 102 ENG
Щербакова Н. С., Передера Ж. О., Передера С. Б., Лубенська А. Ю. Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль 106 ENG
Клименко О. С. Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області 109 ENG
Коне М. С., Корчан Л. М,. Держговська Є. О., Забіяка О. О. Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава 113 ENG
Панікар І. І. Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу 116 ENG
Маслак Ю. В., Собакар А. В. Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи 119 ENG
Мельничук В. В., Назаренко О. С., Назаренко С. І. Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз 124 ENG
ЕКОНОМІКА
Литвин О. Ю. Проблеми сучасної системи будівництва нового житла 127 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дмитриков В. П., Шестозуб А. Б., Олійник М. А. Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри 131 ENG
Дрючко О. Г., Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В. Термо­аналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально- термічного аналізу 134 ENG
Опара Н. М. Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України 138 ENG
Падалка В. В. Від складного до простого за «шишацькими технологіями» 141 ENG
Ляшенко С. В. Підготовка засобів малої механізації до зберігання 145 ENG
Беседа А. А. Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком в семятукопроводе 152 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Кулібаба М. Ю. Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату 155 ENG
Степаненков Г. В. Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках 160 ENG
Міленко О. Г. Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування 165 ENG
Папка О. С. Деякі питання біології проростання ваточника сирійського 172 ENG
Горобець В. О. Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак 174 ENG
Канівець Н. С. Лікування телят за виразки язика 178 ENG
Дворник І. В. Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення 182 ENG
Македон Г. М. Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів 188 ENG
ЮВІЛЕЇ
Аранчій В. І., Писаренко П. В. Він новий обрій серцем угадав… (професору Полтавської державної аграрної академії Миколі Миколайовичу Опарі – 75 років) 193  
Опара М. М., Опара Н. М., Снітко Л. О. До 55-річчя Віктора Анатолійовича Вергунова 196  
Нагаевич В. М., Слинько В. Г., Березницкий В. И., Бондаренко Е. Н. Ученому и педагогу – 80 лет (к 80-летию Вениамина Ивановича Герасимова) 198  
Аранчій В. І., Опара М. М., Самородов В. М., Снітко Л. О. До 120-річчя Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського 199  
     
Аннотации 200  
Аnnotations 209  
 © «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2015