Участь здобувачів вищої освіти ОПП Облік і оподаткування у наукових заходах, тренінгах, конкурсах та освітніх проєктах