Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва

Науково-дослідний селекційний центр ПДАА


Керівник центру – доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович
Головна мета діяльності центру – розробка нових методів оптимізації селекційного процесу на основі еколого-генетичного підходу з використанням методів математичного моделювання з допомогою сучасних комп’ютерних технологій та створення нових сортів озимої пшениці, проса, гороху, високопродуктивних, конкурентноспроможних та максимально придатних для вирощування в умовах Лісостепу та Степу України.
Вченими академії, доктором біологічних наук, професором Чекаліним М.М., доктором с/г наук, професором Тищенко В.М. розроблена селекційна програма на основі еколого-генетичного підходу із застосуванням математичних методів і комп`ютерних технологій.

Патенти та авторські свідоцтва.

Послуги лабораторій Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва ПДАА

 

Володимир Тищенко та Віктор Писаренко на дослідному полі

Теми наукових досліджень:
- Розробка нових методів адаптивної селекції пшениці озимої на основі еколого-генетичного підходу з використанням математичного моделювання і біотехнології та створення сортів з урожайністю 12 т/га, вмістом білка 15%, клейковини 35%, пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу України. Державний реєстраційний номер  0113U004159;
-   Створення нових посухостійких сортів гороху з урожайністю зерна 7,0 т/га, вмістом білка 26%, стійкістю до вилягання стебла, обсипання насіння, хвороб та несприятливих факторів середовища, пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу та Полісся України.
Державний реєстраційний номер  0113U004161.
- Створення нових ультра ранньостиглих сортів проса з урожайністю 8,0 т/га, вмістом білка 14%, пристосованих для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.
Державний реєстраційний номер  0113U004160.
Наукові керівники тем: д.с.-г.н., професор Тищенко В.М., к.б.н. Баташова М.Є.
Серед здобутків науковців є: - розробка методів індивідуального добору на ранніх етапах селекції у гороху та озимої пшениці за методом селекційних індексів (М.М. Чекалін, В.М. Тищенко); - розробка еколого-генетичного підходу в селекції озимої пшениці (В.М. Тищенко, М.М. Чекалін); - розробка методу оцінки зразків озимої пшениці за фотоперіодичною чутливістю та періодом яровизації; впровадження методу штучної затримки часу відновлення весняної вегетації (метод В.Д. Мединця) для добору зимостійких генотипів (В.М. Тищенко, М.М. Чекалін); - вивчення генетичної природи нових форм гороху: „люпиноїд”, „хамелеон”, „детер” та їх вплив на продуктивність (М.Є. Баташова, М.М. Чекалін); - монографії: М.М. Чекалін „Генетические основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам”, В.М. Тищенко, М.М. Чекалін „Генетические основы адаптивной селекции озимой пшеницы в зоне Лесостепи”; - публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва.
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА. Селекційна робота по озимій пшениці розгорнута з 1972 року. За цей час до Державного реєстру сортів рослин України внесено 13 сортів озимої пшениці: Коломак 3, Коломак 5, Українка полтавська, Диканька, Левада, Сагайдак, Вільшана, Оржиця, Царичанка, Кармелюк, Полтавчанка, Зелений гай, Аріївка.
Отримані патенти на сорти озимої пшениці: Манжелія, Говтва, Сидор Ковпак, Лютенька, Радивонівка.
Проходять Державне сортовипробування 3 сорти: Самара 2, Санжара, Соната полтавська. Сорти характеризуються високою морозозимостійкістю, високим урожаєм, якістю зерна і стійкістю до хвороб та шкідників і в даний час користуються на Полтавщині і в зонах виробництва зерна в Україні великим попитом. Так, в несприятливих для врожаю озимої пшениці 2003, 2006, 2010, 2012 рр. сорти Левада, Диканька, Українка полтавська, Сагайдак, Вільшана селекції академії у ряді господарств Полтавської (Полтавський, Гадяцький, Карлівський та інші райони), Дніпропетровської (Томаківський район), Запорізької, Миколаївської областях забезпечили найвищі врожаї і якість порівняно з сортами інших селекційних установ.
Сорт озимої пшениці Диканька визнаний світовою спільнотою одним з кращих сортів і запропоновано зберігання його у всесвітньому Свальбардському сховищі (королівство Норвегія) та у CIMMYT (Мексика), для теперішніх і майбутніх поколінь, а також використання їх для виробничих і наукових цілей.
ПРОСО. Включені в Державний реєстр і впроваджені у виробництво такі сорти проса: Полтавське золотисте, Золушка, Біла альтанка, які мають високий потенціал врожайності, ультраскоростиглості, стійкі до осипання, вилягання і придатні  до однофазного збирання.
ГОРОХ. Успішно ведеться  селекція сортів безлисточкового гороху, стійких до вилягання і осипання. Створені в академії сорти гороху Норд, Полтавець 2, Зіньківський є одними з кращих сортів, районованих в усіх зонах виробництва України. Зараз проходять Державне сортовипробування ще три сорти гороху з високими адаптивними властивостями – Мазепа, Апостол, Олеко.
У 2015 році подано сорт гороху нового покоління професор Чекалін до Державного сортовипробування.
З 2004 року здійснюється співробітництво з Центром агрономічних досліджень провінції Ено CARAH (Бельгія) в рамках договору. Одним із напрямків співробітництва є генетичний аналіз сортів та селекційних ліній озимої пшениці та гороху за маркерами ДНК.
У 2015 році проведено аналіз 42 зразків озимої пшениці та 26 зразків гороху. Тема дослідження: «Встановлення генетичної спорідненості сортів та селекційних ліній пшениці озимої та гороху селекції ПДАА». Співробітники проходили в 2015 році стажування в лабораторії біотехнології CARAH.

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 1/3,
Науково-дослідний селекційний центр ПДАА
Тел./факс: (0532) 50-23-51
E-mail: instagro@ukr.net