Писаренко Віктор Микитович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Захисту рослин

Посада: 

завідувач кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №1, кафедра захист рослин, каб. 79

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д.Цюрупи, Диплом № 990316 (спеціальність – "Агрономія", кваліфікація - вчений агроном), (1970 р.)

Аспірантура

Всесоюзний науково-дослідний інститут кукурудзи (1972-1975)

Досвід роботи

08.09.1961 по 13.12.1961 - - токар п/я 151, м. Миколаїв.
21.12.1961 по 02.10.1962 - токар Жовтневого машинобудівельного заводу, м. Миколаїв.
02.11.1962 по 01.09.1965 - служба в рядах Радянської армії, м. Москва.
01.09.1965 по 30.01.1970 - студент агрономічного факультету Херсонського с/г інституту.
16.02.70 по 15.04.1970 - молодший науковий співробітник Херсонського с/г інституту.
26.04.1970 по 03.03.1972 - головний агроном колгоспу “Прапор комунізму”, с. Миколаївка, Братського р-ну, Миколаївської обл.
01.04.1972 по 01.05.1975 - аспірант Всесоюзного інституту кукурудзи, м. Дніпропетровськ.
01.05.1975 по 25.09.1978 - молодший науковий співробітник інституту кукурудзи, м. Дніпропетровськ.
25.09.1978 по 01.11.1980 - старший науковий співробітник лабораторії ентомології, м. Дніпропетровськ.
01.11.1980 по 01.02.1983 - завідувач лабораторією ентомології, м. Дніпропетровськ.
01.02.1983 по 29.01.1990 - завідувач відділом захисту рослин, м. Дніпропетровськ.
30.01.1990 по 24.07.1990 - професор кафедри ботаніки та захисту рослин Полтавського с/г інституту
24.07.1990 по 09.04.1991 - в.о. обов’язки завідуючого. кафедри екології та ботаніки Полтавського с/г інституту.
09.04.1991 по 09.10.1996 - завідувач кафедри екології та ботаніки Полтавської державної аграрної  академії.
09.10.1996 по 20.06.2011 - ректор Полтавського державного с/г інституту, ректор Полтавської державної аграрної  академії.

Знання мов

Українська, англійська зі словником

Підвищення кваліфікації

- Полтавська державна аграрна академія, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №349966 №298 з професійної підготовки дорадників (27.01.2007 р.)

- Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 469288 №170 інститут післядипломної освіти. Тема: "Агротехнічні, біологічні та хімічні заходи боротьби з шкідниками та хворобами рослин сільськогосподарських культутр"(05.11.2009 р.)

- Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001048-16, реєстраційний номер №1048. Тема: "Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін." (30.09.2016 р.)

- Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/012458-20, №12458. тема: “Методичне обгрунтування організаціїдистанційного навчання студентів з дисципліни "Інтегрований захист ослин"”, (09.10.2020 р.)

Стажування

- Університет Вайнштефан Німеччина , Баварія ,2002

- кафедра екології та охорони навколишнього природного середовища Полтавського державного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка (2009 р.)

Здобутки

- одержання диплома доктора сільськогосподарських наук СХ №000669 (27.12.1985 р.);

- одержання атестата професора кафедри екології та ботаніки ВАК СРСР ПР №010550 (23.10.1991 р.)

- присвоєне Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" та обрано дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук №563 (18.10.1995 р.)

- Знак пошани (2001)

- Відмінник аграрної освіти та науки III ступеня (2003)

Публікації

Має більше 360 наукових робіт, є автором більше 30 підручників і навчальних посібників та рекомендацій виробництву

Список публікацій: 

Обов'язки

- завідувач кафедри захист рослин

- член вченої ради Полтавського державного аграрного університету

- член Редколегії науково-виробничого фахового журналу "Вісник Полтавський державний аграрний університет"

- куратор здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності 202 "Захист і карантин рослин"

Факультети: