Тищенко Володимир Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

завідувач кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: volodymyr.tyshchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут (спеціальність „агрономія”, кваліфікація – вчений-агроном) (1976 р.);

Аспірантура

- Аспірантура при Сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин. Тема: «Характер успадкування імунітету озимої пшениці до популяції бурої іржі в процесі гібридизації та добору», м. Харків (1976-1979 рр.); - Здобувач при Полтавській державній аграрній академії за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин. Тема дисертації: «Селекція озимої пшениці на основі еколого-генетичного підходу в умовах Лісостепу України», м. Полтава

Підвищення кваліфікації

  • Захист докторської дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин, Інститут землеробства УААН, м. Київ (2006 р.);
  • курси підвищення кваліфікації: „Охорона навколишнього середовища в ЄС та України”, м. Полтава (2008 р.);
  • круглий стіл „Питання енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення” проведеного на базі Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава (2009 р.);
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001102-16 від 30.09.2016 р. 
  • підвищення кваліфікації за програмою «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014604-21 від 8.10.2021 р.;

Стажування

- стажування в інституті наукових досліджень провінції ЕНО, Бельгія (2004, 2005 р.);

- семінар „Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва „екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА, м. Полтава (2008 р.);

- стажування в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України, інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, м. Харків (2009 р.).

Здобутки

- одержання диплома доктора сільськогосподарських наук (2006 р.);

- одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (1982 р.);

- нагороджений грамотами Міністерства аграрної політики України;

- нагороджений грамотами Управління сільського господарства Полтавської області;

- нагороджений грамотою «Агро-2006» за виведення нових сортів озимої пшениці, за участь у XІX міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2007», за високий рівень представлення експозиції навчального закладу на ювілейній XX міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2008»;

- нагороджений дипломом міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота фортуна»;

- нагороджений дипломом ІІІ міжрегіональної виставки-презентації «Агропром-Полтава 2006»;

- нагороджений орденом «Знак пошани»;

- Присвоєне звання "Заслуженого працівника сільського господарства України", 2011р.

-

Публікації

- видано 1 монографію, 1 навчальний посібник з грифом МОН у співавторстві;

- опубліковано понад 100 наукових статей і тез, з них – 50 одноосібних, інші у співавторстві з другими науковцями, 7 свідотств про авторство на сорти рослин, 7 Патентів України, 8 праць навчально-методичного характеру;

- публікується щорічно близько 10 статей в обласні пресі з актуальних питань сільського господарства та особливостей вирощування селекції польових культур.

Обов'язки

- завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики;

- керівник Науково-виробничого центру селекції та насінництва польових культур;

- член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальностями 06.01.09 - рослинництво та 06.01.05 - селекція і насінництво при Сумському національному аграрному університеті та Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва;

Факультети: