Навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій

Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних освітніх технологій був створений 1 січня 2010 року (наказ ректора від 31.12.2009 р. № 1-257) і є структурним підрозділом Полтавської державної аграрної академії. Першим директором інституту була д.с.-г.н., професор Калініченко Антоніна Володимирівна. З 2013 року по 2016 рік інститут очолював Пустовіт Сергій Віталійович. З 2016 року виконуючим обов'язки керівника інституту (на громадських засадах) був Свириденко Іван Анатолійович. З 2018 року керівником стала Вакуленко Юлія Валентинівна.
З 1 січня 2020 року у зв'язку із зміною структури Полтавської державної аграрної академії інститут було перейменовано на навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій.
 
Керівник інституту
 
 
 
Структурними підрозділами Інституту є:
 
 

Метою діяльності Інституту є інтенсифікація запровадження новітніх освітніх технологій, широке застосування інформаційних інструментів та технічних засобів в освітньому процесі і науковій діяльності професорсько-викладацького складу академії.

Основними завданнями Інституту єздійснення освітньої діяльності відповідно до стандартів вищої освіти; участь у підготовці здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії.
 
Основні напрями діяльності Інституту:
  • навчальний;
  • науковий;
  • науково-методичний;
  • освітньо-інноваційний.
Основними завданнями структурних підрозділів Інституту є: посилення фундаментальної, теоретичної та професійно-орієнтованої комп`ютерної підготовки магістрів, аспірантів та докторантів шляхом створення, впровадження і популяризації сучасних освітньо-інформаційних методик, засобів програмування та інформаційно-комунікаційного обслуговування, активізація наукової, освітньо-інноваційної роботи із застосування сучасних інформаційних технологій.