Компоненти освітньо-професійної програми Облік і оподаткування (нормативний термін навчання) 2021 рік навчання (Бакалавр)

Дисципліни

Анотація

Силабус

Обов'язкова частина

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Анотація

Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

Силабус

Історія бухгалтерського обліку

Анотація

Силабус

Історія та культура України

Анотація

Силабус

Методологія наукових досліджень у обліку

Анотація

Силабус

Правознавство

Анотація

Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

Силабус

Університетська освіта

Анотація

Силабус

Фізичне виховання

Анотація

Силабус

Філософія

Анотація

Силабус

Аудит

Анотація

Силабус

Бухгалтерський облік

Анотація

Силабус

Вища математика

Анотація

Силабус

Економіко-математичні методи та моделі

Анотація

Силабус

Економічна теорія

Анотація

Силабус

Економічний аналіз

Анотація

Силабус

Економічний контроль

Анотація

Силабус

Електронна бухгалтерія

Анотація

Силабус

Звітність підприємств

Анотація

Силабус

Інформаційні системи і технології в обліку

Анотація

Силабус

Комп’ютерний облік у суб’єктів малого підприємництва

Анотація

Силабус

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Анотація

Силабус

Облік і звітність в оподаткуванні

Анотація

Силабус

Облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності

Анотація

Силабус

Облік у бюджетних установах

Анотація

Силабус

Облікові системи суб’єктів господарювання

Анотація

Силабус

Податкова система

Анотація

Силабус

Соціально-економічна безпека

Анотація

Силабус

Статистика

Анотація

Силабус

Управлінський облік

Анотація

Силабус

Фінанси підприємств

Анотація

Силабус

Фінансовий аналіз

Анотація

Силабус

Фінансовий облік

Анотація

Силабус

Вибіркова частина

на 2022-2023 навчальний рік

Облік у фермерських господарствах

Анотація

Силабус

Облік у зарубіжних країнах

Анотація

Силабус

Облік у галузях економіки

Анотація

Силабус

Облік і оподаткування у галузі торгівлі і громадського харчування

Анотація

Силабус

на 2023-2024 навчальний рік

Аналіз господарської діяльності

Анотація

Силабус

Статистика суб’єктів підприємницької діяльності

Анотація

Силабус

Облік і оподаткування неприбуткових організацій

Анотація

Силабус

Облік туристичного бізнесу

Анотація

Силабус

Фінансовий ринок

Анотація

Силабус

Страхування

Анотація

Силабус

на 2024-2025 навчальний рік

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Анотація

Силабус

Облікова політика

Анотація

Силабус

Диджитал-облік

Анотація

Силабус

Облік у банках

Анотація

Силабус

Професійне судження бухгалтера

Анотація

Силабус

Інтелектуальний аналіз бухгалтерських даних

Анотація

Силабус

Контроль і ревізія

Анотація

Силабус

Судово-бухгалтерська експертиза

Анотація

Силабус