Компоненти освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 2021 рік навчання (Магістр)

Дисципліни

Анотація

Силабус

Обов'язкова частина

Ділова іноземна мова

Анотація

Силабус

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Анотація

Силабус

Інституційна теорія бухгалтерського обліку

Анотація

Силабус

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Анотація

Силабус

Облік і оподаткування агробізнесу

Анотація

Силабус

Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності

Анотація

Силабус

Організація бухгалтерського обліку

Анотація

Силабус

Організація і методика аудиту та податковий контроль

Анотація

Силабус

Податкове планування та оптимізація податкових розрахунків в обліку

Анотація

Силабус

Цифровий аналіз фінансових даних

Анотація

Силабус

Вибіркова частина

на 2021-2022 навчальний рік

Звітність бюджетних установ

Анотація

Силабус

Облікове забезпечення податкових розрахунків

Анотація

Силабус

Державний фінансовий аудит

Анотація

Силабус

Контроль публічних закупівель

Анотація

Силабус

на 2022-2023 навчальний рік

Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах

Анотація

Силабус

Організація обліку, аналізу і аудиту в банках

Анотація

Силабус

Податковий облік в інформаційних технологіях

Анотація

Силабус

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

Анотація

Силабус