Директорат Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології

Маренич

Микола Миколайович

Директор Інституту

доктор сільськогосподарських наук

 

заступник директора зі
спеціальності "Агрономія" 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
заступник директора зі
спеціальності "Екологія", "Геодезія та землеустрій"
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
заступник директора зі спеціальностей
"Захист і карантин рослин",
"Біотехнологіїї та біоінженерія",
кандидат сільськогосподарських наук
заступник директора з наукової роботи,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
заступник директора з виховної роботи,
кандидат сільськогосподарських  наук

 

ГОЛОВИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РАД
 

голова науково-методичної ради спеціальності "Агрономія",
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
голова науково-методичної ради спеціальності
"Захист і карантин рослин",
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
голова науково-методичної ради спеціальності  «Екологія»,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 

голова науково-методичної ради спеціальності 
«Біотехнології та біоінженерія»,
кандидат хімічних наук, доцент
 
голова науково-методичної ради спеціальності 
«Геодезія та землеустрій»,
кандидат наук з державного управління 

 

 

МЕТОДИСТИ
 
Голуб-Маковецька
Ірина Анатоліївна
Філоненко
Людмила Миколаївна
методист денного відділення
методист заочного відділення

 

СЕКРЕТАРІ ДИРЕКТОРАТУ
Березницька
Тетяна Іванівна
Куряча
Катерина Олексіївна
 
 
 
 

Директорт відповідає за адміністративне забезпечення

навчального процесу, а саме:

Функції директорату: 
 • координацію навчального процесу інституту
 • організацію й проведення заліково-екзаменаційних сесій, державну атестацію студентів (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково-екзаменаційних відомостей), всіх видів практики
 • участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи інституту
 • реалізацію дій по вдосконалюванню технології навчання
 • здійснення індивідуальної й виховної роботи зі студентами, проведення зборів та старостатів
 • організацію умов життя студентів, суспільних заходів, підготовку пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню студентів
 • контроль виконання розкладу навчальних занять інституту; ведення діловодства ННІ відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та студентах.
 • участь у розробці та впровадження стандартів вищої освіти;
 • організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження прогресивних технологій і форм навчання;
 • організація моніторингу якості навчального процесу ННІ;
 • розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу;
 • участь у розробці і коригуванні розкладу занять студентів;
 • розробка та контроль розкладу заходів поточного та підсумкового контролю знань, проведення атестацій;
 • організація атестації здобувачів вищої освіти;
 • спільно з навчальним відділом та відділом працевлаштування видачі документів про освіту, організація та проведення попереднього розподілу випускників;
 • організація і проведення комплексних навчальних та виробничих практик;
 • планування, організація і проведення науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо;
 • участь у підборі складу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу ННІ;
 • участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів ННІ;
 • організація та проведення спільно з кафедрами ННІ олімпіад;
 • організаційне забезпечення участі студентів ННІ в культурно-масових та спортивних заходах;
 • контроль за станом соціального забезпечення студентів ННІ відповідно до вимог чинного законодавства.
 

 

 
 
 
 
 
 
Контактна інформація:
1-й навчальний корпус,
+380 (0532) 56-58-01
Сторінка в Facebook 
Сторінка в  Instagram