Четверик Оксана Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

старший викладач кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: oksana.chetveryk@pdaa.edu.ua 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2011 р. Спеціальність «Агрономія».

Аспірантура

- аспірантура Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (2011-2014 рр.). Тема кандидатської дисертації „Селекційна цінність сортів пшениці м’якої озимої за морфобіологічними ознаками у системі топкросів і діалельних схрещувань”.

Досвід роботи

- 2011-2014 рр. – аспірант Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва;
- 2016 р. – молодший науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернових культур Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва;
- 2017 р. – науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернових культур Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва;
- 2018- по лютий 2020 р. – старший науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів зернових культур Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва;
- з 01.09.2020 р. – старший викладач кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії.

Знання мов

Українська, російська, англійська.

Підвищення кваліфікації

- захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2017 р.
- міжнародне підвищення  кваліфікації в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) за темою: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google meet, Google Classroom» з 15 березня 2021 року по 22 березня 2021 року. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації ES №5248/2020 від 22.03.2021 р.;

Здобутки

- отримано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2017 р);
- нагороджена грамотами Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва (2017 р., та 2019 р.).

Публікації

- опубліковано 27 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями.

Обов'язки

- заступник директора Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології з виховної роботи;

- заступник завідувача кафедри з виховної роботи;

- куратор 4 групи 3 курсу СВО Бакалавр (2020 рік набору) Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології; 

- член всеукраїнського Громадського об'єднання «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова».

Факультети: