Сазонова Тетяна Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту ім. І.А. Маркіної

Посада: 

Доцент

Науковий ступінь: 

Кандидат економічних наук

Вчені звання: 

Доцент

Контактна інформація: 

tetiana.sazonova@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Викладає навчальні дисципліни:

 • Управління персоналом
 • Менеджмент персоналу
 • Управління проектами
 • Самомотивація
 • Тімбілдінг

Освіта

У 2003 р. закінчила з відзнакою Полтавську державну аграрну академію (спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «магістр з менеджменту»)

Аспірантура

У 2003 р. вступила до аспірантури до Полтавської державної аграрної академії та проведення дисертаційного дослідження під керівництвом д.е.н., професора Перебийноса В.І. на тему «Організаційно-економічний механізм формування доходів працівників аграрних підприємств», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). У 2008 р. – захист дисертації в Білоцерківському національному аграрному університеті та присвоєння наукового звання кандидата економічних наук.

Досвід роботи

Досвід роботи у закладах вищої освіти 18 років.

Знання мов

Англійська (Pre-Intermediate – A2)

Підвищення кваліфікації

1. НУБіП ННІ післядипломної освіти Свідоцтво СС00493706/001073-16, Тема: Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, 30.09.16 р., 108 год.
2. Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава, Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта дорадника № 91, від 28.11.2019 р., 36 год.
3. ПДАА (Україна, м. Полтава)  Сертифікат СС00493014/000125-20 «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій» 26-27 лютого 2020 р., 12 год.
4. Комунальна установа «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» (Україна, м. Полтава) Сертифікат ПК42254455/000011-20 «Складання проєктних заявок» 03-05 березня 2020 р., 9 год.
5. International science group San Francisco, USA Сертифікат  The X-th International scientific and practical conference «Modern approaches to the introduction of science into practice»  March 30-31, 2020., 24 год.
6. ПДАА, відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного  розвитку «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації», сертифікат СС№00493014/000388-21, 24-25. 02.21, 12 год.
7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Логіко-структурний підхід у розробці проектної заявки», сертифікат від 20.07.2021 р.
8. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Основи управління командами та проєктами в IT. Підготовчий», сертифікат від 29.07.2021 р.
9. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил», сертифікат від 08.08.2021 р.
10. Конференція із співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 7», присвяченій створенню кейсів та впровадженню їх у навчальний процес. 26-27.08.2021 р. сертифікат від 27.08.2021 р., 14 год.
11. ГО «Міжнародний центр наукових досліджень» (м. Рівне, 5 листопада, 2021 р.). ІІ Міжнародна наукова конференція «Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття», сертифікат від 05.11.2021 р.
12. НУБіП ННІ післядипломної освіти Свідоцтво СС00493706/015226-21, Тема: Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності, 05.11.21 р., 60 год.
13. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», сертифікат від 03.02.2022 р.
14. Авторський курс Федоренко Ю. Курс «Метафоричні асоціативні карти в роботі з психотравмою», сертифікат від 12-18 липня 2022 р.
15. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Курс «Перша психологічна допомога під час та після війни», свідоцтво від 21.07.2022 р.
16. Інтернет-курси Campster. Курс «Time management», сертифікат (3 липня – 3 серпня 2022 р.)
17. Інтернет-курси Campster. Курс «Асертивна комунікація», сертифікат (3 червня – 3 серпня 2022 р.)
18. Інтернет-курси Campster. Курс «Event Management», сертифікат (7 червня – 7 серпня 2022 р.)
19. Вебінар на тему «Комунікації під час війни», сертифікат від 02.08.2022 р.
20. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Основи проєктного менеджменту», сертифікат від 09.08.2022 р.
21. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Критичне мислення для освітян», сертифікат від 11.08.2022 р.
22. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни», сертифікат від 15.08.2022 р.
23. Вебінар на тему «Безпека під час війни», сертифікат від 23.08.2022 р.
24. Вебінар на тему «Адаптація під час війни», сертифікат від 13 жовтня 2022 р.
25. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. «Відкрита освіта та інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти», свідоцтво (14.03-15.10.2022 р.)
26. Вебінар на тему «Лідерство під час війни», свідоцтво від 22 грудня 2022 р.
27. 54 науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Вища освіта в контексті глобальних викликів», свідоцтво від 22-23 лютого 2023 р.
28. «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди», свідоцтво СП №05408289 / 1362-23 від 24.05.2023 р.
 

Участь у семінарах

 1. Участь у семінарі-занурення «Експорт до ЄС: процес, філософія, можливості» 28 січня 2016 р. (Торгово-промислова палата, м. Полтава)
 2. Участь у засіданні круглого столу «Виклики та перспективи аграрної політики України», 5 квітня 2016 р. (ПДАА)
 3. Участь у роботі Форуму «Стан впровадження мікропроектів у рамках проекту ЄС/ПРООН» в рамках Проекту  ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 21 квітня 2016 р. (м. Миргород)
 4. Участь у практичному семінарі «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 21 квітня 2016 р. (м. Миргород).
 5. Участь у засіданні круглого столу «Децентралізація влади на Полтавщині – перспективи та загрози», 22 квітня 2016 р. (ПДАА)
 6. Unichek. Форум академічної доброчесності. Сертифікат від 04 жовтня 2022 р.
 7. Круглий стіл гарантів та груп забезпечення освітніх програм на тему «Обґрунтування критеріїв оцінювання якості освітніх програм», 1 березня 2023 р.

Публікації

Опубліковано близько 140-ти методичних рекомендацій та більше 100 наукових публікацій.

Список публікацій: 

Обов'язки

 • гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент підприємства» зі спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • куратор академічної групи
 • голова ради з якості вищої освіти спеціальності «Менеджмент»

Факультети: