Мац Тетяна Павлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

e-mail: tetiana.mats@pdau.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія 2004 (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку).

Аспірантура

Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (2005-20012 рр.), спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема кандидатської дисертації: «Облік і аудит основних засобів у сільськогосподарських підприємствах».

Досвід роботи

  • 01.02.2005 р. – 14.09.2011 р. – асистент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
  • 15.09.2011 р. – 31.08.2013 р. – старший викладач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
  • 01.09.2013 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
  • 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

  • Національний Університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Тема Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності «Впровадження сучасних (новітніх технологій навчання) при викладанні дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001015-16 від 30 вересня 2016 р.
  • Пройдено навчання та отримано  сертифікат з правом викладання комп’ютерної програми М.Е.DОС. Реєстраційний номер сертифікату ПДА/В 004 від 26.11.2018 р. (100 год. / 3,3 кредити).
  • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0007809 от 01 февраля 2020 г. (160 год./5,3 кредити).
  • Національний Університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму. Тема Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні  дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/011371-20 від 28 лютого 2020 р. (90 год./ 3 кредити).

 

Здобутки

  • В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит у спеціалізованій вченій раді ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.
  • У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри організації обліку та аудиту ПДАА.

Публікації

Обов'язки

Відповідальна за профспілкову діяльність на факультеті обліку та фінансів.

 

Факультети: