Калюжна Юлія Петрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

доцент кафедри маркетингу

Вчені звання: 

кандидат економічних наук
доцент. Атестат отримано у 2018 р.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус 4, кафедра маркетингу, каб. 472;

e-mail: iuliia.kaliuzhna@pdaa.edu.ua

Тел. (0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

У 2003 році закінчила Полтавську державну аграрну академію та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту
У 2010 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура

  • 2005 - 2011 рр.: здобувач Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
  • Кандидат економічних наук наук за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з 2012 р.
  • Тема дисертації: "Підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств"

Докторантура


Досвід роботи

З 2004 р. і донині - кафедра маркетингу Полтавської державної аграрної академії.

Підвищення кваліфікації

  • Вищий навчальний заклад Укроспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 297/2014, тема: «Впровадження інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Маркетинг», 21.04.2014 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076147, тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисциплін «Конкурентоспроможність підприємств АПК» та «Реклама та рекламна діяльність в аграрних підприємствах»», 23.05.2014 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації CC 00493706/000962-16, тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання при викладанні дисципліни, 30.09.2016 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації CC 00493706/014584-21, тема: «Психолого-педагогічні чинники ефективної взаїмодії викладача й студента, 08.10.2021 р.

Стажування

05.06.2018-18.06.2018 р. - Центр дорадництва освіти. Польща.

Участь у міжнародних проектах


Участь у семінарах

Всеукраїнська громадська організація "Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України". Семінар на тему: "Можливості органічного землеробства для посилення експортного потенціалу України» в рамках Украйно-Латвійського співробітництва. 9-11 березня 2021 р.

Здобутки


Публікації

Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки

  • заступник з практичної підготовки здобувачів вищої освіти кафедри маркетингу
  • координатор з практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності Маркетинг
  • координатор сайту кафедри маркетингу

Факультети: