Горбенко Олександр Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Агроінженерії та автомобільного транспорту

Посада: 

Завідувач кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук

Вчені звання: 

доцент кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,
навчальний корпус №3, 1-й поверх, каб. №337

e-mail: oleksandr.gorbenko@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

1. Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 2000 р.; спеціальність: «Механізація сільського господарства»; кваліфікація: інженер-механік. Диплом: ТА № 13609584 від 30.06.2000 р.
2. Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Відокремлений структурний підрозділ Полтавський інститут економіки і права), спеціальність «Філологія»; спеціалізація: «Германські мови та літератури (переклад включно)»; кваліфікація: магістр перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов. Диплом: М21 №029272 від 30.03.2021 р.

Аспірантура

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації «Обґрунтування технології і розробка засобів відновлення деталей зернозбиральної техніки з використанням ультразвукових коливань». Диплом: ДК № 0064468 від 22.12.2010 р., виданий рішенням президії Вищої атестаційної комісії України.
Вчене звання: доцент кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів. Атестат: 12ДЦ № 044301 від 29.09.2015 р., виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України.

Досвід роботи

01.09.2022 – по теперішній час – завідувач кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту Полтавського державного аграрного університету;

01.09.2020 – 31.08.2022 – завідувач кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавського державного аграрного університету;

01.09.2017 – 31.08.2020 – доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії;

01.09.2012 – 31.08.2017 – доцент кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів Полтавської державної аграрної академії;

01.09.2010 р. – 31.08.2012 р. – старший викладач кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів Полтавської державної аграрної академії;

08.12.2001 р. – 31.08.2010 р. – асистент кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів Полтавської державної аграрної академії;

03.09.2001 р. – 07.12.2001 р. – асистент кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів Полтавського державного сільськогосподарського інституту;

 

Знання мов

Магістр перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов.

Підвищення кваліфікації

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму. Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009310-19 від 05 квітня 2019 року. 5 кредитів ЄКТС (150 годин).
2. Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Полтавського району Полтавської області. Програма стажування «Інноваційні технології та засоби виробництва сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва і тваринництва». Період стажування з 27 червня 2022 року по 26 серпня 2022 року. Довідка №137 від 27 серпня 2022 року. 4 кредити ЄКТС (120 годин).
3. Онлайн-курс для викладачів «Академічна доброчесність». 2 кредити ЄКТС (60 годин). Сертифікат від 16.08.2021 року.
4. Іноземна мова.

Участь у міжнародних проектах

Участь у семінарах

Здобутки

Публікації

Обов'язки

1. Відповідальний за організацію перевірки текстів на наявність запозичень учасників освітнього процесу спеціальності 208 Агроінженерія.

2. Член групи забезпечення академічної доброчесності на інженерно-технологічному факультеті.

Факультети: