Дорофєєв Олександр Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

професор кафедри публічного управління та адміністрування

Науковий ступінь: 

доктор економічних наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

olexandr.dorofeev@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:


 

Освіта

1996 р. – закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент», кваліфікація «економіст-організатор»
2000 р. – ступінь М.B.A in Agri-Food Business (Miedzynarodowy Instytut Zarzadzania i Marketingu w Gospodarce Zywnosciowej, Warszawa, Polska).

Аспірантура

2002 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».
2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

Докторантура

2019 р. – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2022 р. - присвоєно вчене звання професора кафедри публічного управління та адміністрування.

Досвід роботи


Підвищення кваліфікації

• Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ПУСКУ (2009 р.).
• ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, 07.10.2013-10.12.2013 рр.,  Ефективність менеджменту – 108 год.,  Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 10.12.2013, № 269/2013.
• Východnievropské centrum základniho výzkumu. Eastern European Center of the Fundamental Researchers (Praha, Czech republic). Період проходження 27.06.2016-5.08.2016 рр., Certificate №1081 of Advanced Training. Загальна кількість годин – 150.
• Національний університет біоресурсів і природокористування України . Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000942-16  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, 30 вересня 2016 року (108 год).
• Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004414-17,  Електронний навчальний курс, 19 жовтня 2017 року (108 год.)
• Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska) Certificate of completion. Study period – 108 hours. May 15, 2018 – May 29, 2018.
• Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska) Certificate of Advanced Training. Study period – 150 hours. May 5, 2019 – Jun 7, 2019.
 

Стажування

 • Підвищення кваліфікації (стажування) в Університеті WSB (м. Домброва-Гурнича, Республіка Польща). Брав участь у програмі підготовки науково-педагогічних кадрів. Наукова доповідь виконана на тему «Публічне управління: Державна політика щодо економічного розвитку громад». 2021 рік, 180 год. Свідоцтво № 277/2021/2022/WNS.

Участь у міжнародних проектах

ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT, Вища школа торгівлі і послуг (м. Познань, Польща), 26 травня 2017 року (36 год);

Участь у семінарах

Комунальна установа «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району». Науково-практичний семінар «СКЛАДАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК» для участі в «Програмі малих грантів публічної дипломатії – академічні та освітні програми» (Program: Ukraine: U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program – Academic and Educational Programs), 03-05.03.20.

Здобутки

 1. Почесна грамота від Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 2006 р.
 2. Почесна грамота від Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 2007 р.
 3. Грамота від управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 2007 р.
 4. Грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2009 р.
 5. Почесна грамота від Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2011 р.
 6. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2011 р.
 7. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2012 р.
 8. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2014 р.
 9. Подяка від міського голови, 2014 р.
 10. Подяка ректора Полтавської державної аграрної академії, 2018 р.
 11. Почесна грамота від Полтавської державної аграрної академії, 2019 р.
 12. Грамота від Полтавського державного аграрного університету, 2022 р.
 13. Подяка ректора Полтавського державного аграрного університету, 2023 р.

Публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукоме­трич­них баз Scopus/WoS:

1. Дорофєєв О.В., Лозинська Т.М., Пасемко Г.П. Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11(185). С. 168-177.

2. Dorofyeyev O., Lozinska T., Vlasenko T., Ponochovnyi Yu. Linear Regression Model for Substantiation of Sustainable State Policy in a Digital Economy (Модель лінійної регресії для обґрунтування сталої державної політики в цифровій економіці). Proceedings 2020 IEEE 11th Inter­national Conference on Depend­able Systems, Services and Tech­no­­logies. DESSERT. Ukraine, Kyiv, May 14-18, 2020. P. 399-403.

3. Dorofyeyev O., Lakhyzha M., Lozynska T., Cherchatyi O., Galych O. Development of legal principles of public administration in the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal aid system (Удосконалення правових засад публічного управління в контексті забезпечення правовладдя в Україні: роль системи безоплатної правової допомоги). Public Policy and Administration. 2021, Vol. 20, No 2, p. 327-341.

4.Voznyuk, A., Kubitskyi, S., Balanovska, T., Dorofyeyev, O., Chip, L. Synergetic simulation of managing processes in educational sphere in the contest of temporary self-ruled managerial target teams application (Синергетичне моделювання процесів управління в освітній сфері в умовах використання тимчасових самокерівних управлінських цільових команд). Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 3 (44). pp. 317-327. (Web of Science Core Collection)

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри публічного управління та адміністрування
Заступник голови Ради з якості вищої освіти спеціальності "Публічне управління та адміністрування"
Куратор академічної групи 281ПУА_бд_31