Розпочато наукові дослідження інноваційних технологій у галузі харчових виробництв

У міжкафедральній навчально-науковій лабораторії «Субкритичні технології у харчових виробництвах», створеній за підтримки ректора ПДАА проф. В. Аранчій та деканів факультетів інженерно-технологічного (проф. І. Дуднікова) та технології виробництва і переробки продукції тваринництва (проф. А. Поліщука) розпочато проведення тестових випробувань унікального дослідного обладнання, що дає змогу екстрагувати біологічно активні речовини з рослинної сировини та вторинної сировини АПК.

Реактор високого тиску, що є основою дослідницького комплексу, при температурі від 100 до 3750С і тиску до 21, 8 МПа переводить воду в субкритичний стан, за якого в результаті зміни її молекулярної структури, вода стає потужним розчинником і дозволяє екстрагувати з будь-якої рослинної сировини та відходів АПК (картопляних; томатних, виноградних, яблучних та ін. вичавок, соєвого шроту, лушпиння цибулі, насіння, кісточок фруктів і т.д.) біологічно активні речовини, вилучення яких традиційними методами екстракції є неможливим.

Екстраговані сполуки широко використовуються в усіх промислово розвинених країнах світу в харчовій промисловості для посилення антиоксидантних властивостей продуктів, підвищення їхньої харчової цінності, поліпшення смакових і ароматичних показників, збільшення термінів зберігання та ін.), фармацевтичній та косметологічній індустрії.

Лабораторія створена в межах наукової школи проф. В. Сукманова «Інноваційні техніки та технології харчових виробництв», її діяльність спрямована на розвиток теорії та методології субкритичних технологій харчових виробництв; проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, для впровадження субкритичних технологій у харчові виробництва: розробку та вдосконалення технологій екстрагування субкритичною водою екстрактів з рослинної сировини та вторинної сировини АПК, дослідження впливу технологічних параметрів процесу екстрагування субкритичною водою на вихід цільових компонентів, оптимізацію процесу екстрагування субкритичною водою, оприлюднення результатів наукових досліджень шляхом написання та видання наукових монографій, публікації в періодичних фахових виданнях, доповіді на конгресах, конференціях, семінарах, розвиток кадрового та наукового потенціалу Полтавської державної аграрної академії.

У тестових випробуваннях обладнання та відпрацюванні методик досліджень взяли участь науковий керівник лабораторії, проф. В. Сукманов, доцент кафедри харчових технологій, керівник ініціативної наукової теми ПДАА «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв» (№ ДР 0115U006745) Н. Будник; зав. кафедри Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв В. Падалка, зав. лабораторії І. Гловацький та виконавці ініціативної наукової теми ПДАА «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв», аспірант ПДАА О. Ковальчук та аспірант СНАУ А. Супрун.

Розвиток досліджень у цьому напрямі є серйозним внеском у посилення наукового потенціалу ПДАА.

Робоча група: доцент кафедри харчових технологій Н. Будник; науковий керівник лабораторії «Субкритичні технології у харчових виробництвах» професор В. Сукманов; зав. кафедри Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв В. Падалка; зав. лабораторії І. Гловацький, виконавці ініціативної наукової теми ПДАА «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв», аспірант ПДАА О. Ковальчук та аспірант СНАУ А. Супрун.

 

Робочий момент відпрацювання методик дослідження

 

Комплекс лабораторного обладнання для дослідження процесу екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини та вторинної сировини АПК субкритичною водою.

 

Аудиторія: 

Діяльність: