Реалізація авторської програми підвищення кваліфікації публічних службовців

Співпраця кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА і Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) відбувається в різних формах: розроблення ОПП для підготовки фахівців за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, спільне проведення навчально-методичних рад, проведення навчально-педагогічними працівниками кафедри занять для посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Викладачі кафедри також мають можливість розробити і запропонувати свою авторську програму підвищення кваліфікації з актуальних проблем публічного управління, яка буде реалізована на базі Центру.

Завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування професорка Лозинська Т. М. розробила декілька авторських програм, одна з яких – «Реформа територіальної організації влади» – реалізується протягом 7–14 червня. Перший вебінар на тему «Передумови та концептуальні основи реформи» було проведено 7 червня для посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування. 11 червня для цієї групи слухачів буде проведений вебінар «Розподіл і виконання повноважень». Слухачам надане методичне забезпечення для самостійного опрацювання матеріалу, а також розроблені тести та кейс для контролю за отриманими знаннями.

Співпраця кафедри та Центру дозволяє краще розуміти потреби ринку праці та запити публічних службовців, що враховується при перегляді ОПП та виборі тем наукових досліджень аспірантів.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: