Консолідація можливостей – запорука підвищення якості освіти та зміцнення держави

Завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного університету, д. держ. упр. Лозинська Т. М. була запрошена Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» до участі у Всеукраїнському з’їзді територіальних громад, який проводився Асоціацією 7 липня 2021 року в місті Києві. Учасниками Національного з’їзду територіальних громад стали голови біля 700 територіальних громад, а також народні депутати України, посадовці центральних органів виконавчої влади, представники міжнародних організацій, ЗМІ, експерти, які усвідомлюють важливість і складність наступного етапу адміністративної реформи – розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування (ОМС) різних рівнів, ОМС та органами державної влади, а також відповідне ресурсне забезпечення цих повноважень.

Основними темами для обговорення стали:

  • конституційне закріплення результатів реформи місцевого самоврядування;

  • нова редакція закону про місцеве самоврядування в Україні;

  • нова редакція закону про службу в органах місцевого самоврядування;

  • підходи до розмежування повноважень між ОМС різного рівня, між ОМС та органами державної влади, ресурсне забезпечення повноважень;

  • нові відносини між місцевим самоврядуванням та державою; роль асоціацій органів місцевого самоврядування.

Модератором заходу виступав відомий телеведучий Андрій Куліков.

Важливість питань, що розглядалися на з’їзді, підтверджувалася у виступах Віталія Безгіна – народного депутата України, голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Наталії Алюшиної – голови Національного Агентства України з питань державної служби; Олександра Корінного – голови Всеукраїнської Асоціації ОТГ. Перспективи співпраці щодо розвитку місцевого самоврядування  були окреслені  головою Ради Європейських Муніципалітетів та Регіонів (CEMR), президентом Шведської асоціації місцевих влад і регіонів (SKR) Андершем Кнаппе; директор проекту «ГОВЕРЛА» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Габріелем Абрагамом. Про найболючіші проблеми місцевого самоврядування говорили: Юрій Бова, голова Тростянецької ТГ; Марина Архірій, голова Красносільської ТГ; Веніамін Сітов, голова Мерефянської ТГ, виступи яких мали потужну підтримку аудиторії.

Для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, найважливішим є меседж про необхідність підготовки кадрів нової генерації для органів місцевого самоврядування та органів державної влади на основі консолідації зусиль усіх стейкхолдерів. Кафедра публічного управління та адміністрування ПДАУ готова розширювати співпрацю з ТГ Полтавської та інших областей України, а також органами місцевого самоврядування зарубіжних країн. Викладачі кафедри, з самого початку її створення, беруть участь у підвищенні кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та органів державної влади і ця робота в різних формах буде продовжуватися і надалі. Набувають актуальності такі напрями співпраці кафедри та ТГ як стратегічне планування розвитку громад, наукове консультування щодо розроблення комплексних планів просторового розвитку громад, зокрема складання профілей громад, інвестиційних паспортів тощо. У контексті підвищення якості кадрового забезпечення ТГ нового змісту набувають такі заходи кафедри як проведення конкурсу творчих робіт серед школярів і юнацтва Полтавської області «Громада моєї мрії», міжнародної конференції до Дня місцевого самоврядування, розроблення наукової тематики на госпрозрахунковій основі «Підвищення ефективності публічного управління на місцевому рівні», проведення навчальних і виробничих практик здобувачів вищої освіти на базі ТГ – партнерів ПДАУ, залучення здобувачів вищої освіти до наукового пошуку через діяльність наукового гуртка «Територія науки» та відкритий діалоговий майданчик «Публічний простір», гостьові лекції, залучення практиків до проведення практичних занять тощо.

Участь у роботі з’їзду додала впевненості, що обраний напрям на постійність консолідації можливостей кафедри та ОМС щодо підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування відповідає сьогоднішнім уявленням про трансформацію освітнього процесу на основі посилення його практичної складової і є стратегічно важливим як з точки зору підвищення якості освіти, так і з точки зору посилення управлінської спроможності держави.

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: